Cena rektora za mimoriadne publikačné výstupy vo vedeckovýskumnej činnosti

05.04.2016

Na zvolanom stretnutí zamestnaneckej časti Akademickej obce Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne rektor Jozef Habánik ocenil pedagógov a výskumných pracovníkov, ktorí v roku 2015 dosiahli mimoriadne publikačné výstupy vo vedeckovýskumnej činnosti v kategórii A - publikácie špičkovej medzinárodnej kvality. Ocenených bolo 6 jednotlivcov v 6 oblastiach výskumu, kolektív autorov podieľajúcich sa na patentoch a úžitkových vzoroch, mladí vedeckí pracovníci do 35 rokov, kolektív výskumných pracovníkov projektu FunGLASS v rámci programu Horizont 2020 a kolektív výskumných pracovníkov VILA za zmluvný výskum pre podnikateľský sektor.

Ako uviedol rektor Jozef Habánik, univerzita dnes disponuje nielen modernou výskumnou infraštruktúrou, ale rovnako kvalitnými učiteľmi, vedcami a výskumnými tímami medzinárodnej kvality. Upozornil tiež, že nároky na publikačnú činnosť každým rokom rastú a kľúčovým sa stáva inovačný potenciál univerzity.

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica