Bilancujeme rok 2019

07.01.2020

Tesne pred koncom kalendárneho roka zhodnotila Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne rok 2019. Zaujímavé čísla a štatistiky sa týkajú napríklad počtu evidovaných prihlášok a zapísaných študentov, ale aj mimorozpočtových financií, ktoré sa univerzite podarilo získať, či najzaujímavejších ocenení.

Univerzita zaregistrovala pre akademický rok 2019/2020 zvýšený záujem uchádzačov o štúdium. Počet prihlášok do prvých ročníkov sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšil z 1164 na 1575 a celkový počet študentov vzrástol o 10,4%.

Univerzita je stále viac medzinárodná, postupne sa zvyšuje aj záujem zahraničných študentov. Z toho titulu pribudli na univerzite viaceré cudzojazyčné študijné programy a nové Erasmus centrum, ktoré manažuje zahraničné mobility. Ich počet v tomto roku vzrástol na 75. Celkovo na univerzite študuje 120 zahraničných študentov z Talianska, Ukrajiny, Bieloruska, Srbska, Kazachstanu, Indie, Turecka, Pakistanu a Portugalska.

Univerzita bola k svojim študentom štedrá a dokázala, že byť aktívny na univerzite sa naozaj oplatí. V roku 2019 vyplatila 506-tim študentom v rámci motivačných a odborových štipendií rovných 184 800 Eur. V kľúčovej téme financií si taktiež polepšila. Na domáce projekty a granty získala 555 058 Eur a na zahraničné až 1 262 366 Eur. V súčasnosti rieši Trenčianska univerzita 23 domácich, 5 zahraničných a 3 cezhraničné projekty a granty, v roku 2019 podala aj ďalších 29 domácich 4 zahraničné a 3 nové cezhraničné projekty a granty.

Rektor Jozef Habánik konštatoval veľkú spokojnosť zo stále sa zlepšujúcej úrovne vzdelávania, technického zabezpečovania a celkovej úrovne inštitúcie. Univerzita získala certifikát EUR-ACE a akreditáciu 2 nových profesijne orientovaných študijných programov. Vo svojich priestoroch otvorila počas roka aj nový detský kútik, určený zamestnancom a študujúcim rodičom. Ešte pred zahájením akademického roka 2019/2020 sa podarilo zrealizovať študentský UNI-PARK, rekonštrukciu internátov, vnútorných priestorov a fasády Fakulty zdravotníctva. Univerzita sa z vlastných zdrojov pustila aj do vytvárania nových vonkajších  relaxačných a oddychových zón.

            Rektor univerzity spomenul aj bilanciu  získaných ocenení: „S radosťou musím konštatovať, že máme na našej univerzite mimoriadne snaživé tímy aj študentov. Máme vedecko-technický tím roka, kolektív FunGlass, pod vedením prof. Galuska, taktiež študentskú osobnosť roka v kategórii Elektrotechnika a priemyselné technológie, Ing. Ivana Labaja,  do finále súťaže Women in Science sa dostala aj naša kolegyňa z Fakulty zdravotníctva, RNDr. Zdenka Krajčovičová, Literárny fond ocenil doc. Ing. Pavla Hrivíka, CSc., ktorý za celoživotný prínos získal Prémiu za rozvoj slovenskej vedy doma i v zahraničí. Okrem toho sa nám darilo aj v mimoškolských aktivitách, kde sa náš hokejový tím Gladiators Trenčín stal finalistom súťaže EUHL.“

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica