AZU zavítalo medzi študentov špeciálnej techniky

09.10.2019

Študenti Fakulty špeciálnej techniky mali v pondelok 7.10. príležitosť dozvedieť sa o národnom rozvojovom  projekte AZU Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Projekt Aktivita zvyšuje úspech má za cieľ pomôcť študentom prepojiť ich zručnosti a schopnosti s praxou priamo vo firmách.

Projekt AZU pôsobí v každom krajskom meste na Slovensku a manažérka projektu AZU Mgr. Petra Rendková predstavila novú koordinátorku projektu za Trenčín Bc. Denisu Bellovú. Koordinátor má za úlohu pomáhať študentom v rámci komunikácie s firmami.

Tento mesiac AZU rozbieha novú webovú stránku www.azu.sk, kde si študenti budú môcť vytvoriť svoj vlastný účet prostredníctvom, ktorého si budú môcť dohodnúť prácu, stáž prípadne vypracovanie záverečnej práce s konkrétnymi firmami z portálu na stránke. Po absolvovaní praxe v danej firme dostane študent oficiálny certifikát o absolvovaní. Výhoda projektu spočíva najmä v tom, že všetky služby sú pre študentov ako i firmy bezplatné.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica