AZU (Aktivita zvyšuje úspech) pripravuje prvé podujatie na TnUAD

11.02.2014

Pozývame Vás na besedu na tému : Stáž, exkurzia, prax
Dátum: 12.2.2014 streda
Čas:     15:00 hod.
Miesto: TnUAD Trenčín, Budova B – 1.poschodie, Učebňa S1 
Cieľom podujatia je motivovať študentov na potrebnosť praktickej stáže. Je to nutnosť pre plnohodnotné uplatnenie na pracovnom trhu. Modul je určený na zviditeľnenie možností pre študentov v rámci exkurzií, stáži a praxi na danej univerzite.
Dozviete viac o činnosti a možnostiach organizácií SAIA, ESN, ERASMUS, IAESTE a projekte Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, ktoré ponúkajú mnoho možností pre kontakt s praxou. Príď a získaj informácie o tom ako a kde sa môžeš počas štúdia skontaktovať s praxou, prípadne vycestovať na štúdijnú mobilitu do zahraničia.
Podujatie trvá 60 minút.
Viac info:

Tešíme sa na Vás

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica