Astronomicko-vedecký deň pre verejnosť

14.12.2012

Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Verejná Knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

Kolégium Piaristov v Trenčíne

Žilinská Univerzita v Žiline

 

Vás pozývajú prežiť Astronomicko-vedecký deň pre verejnosť, ktorý

sa uskutoční dňa 19. januára 2013

na Trenčianskej Univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v budove B

 

Program:

14:15 – 15:00 Mgr. Stanislav Šimkovič (FPV UKF Nitra): Teória relativity pre každého

Prednáška jednoduchým spôsobom oboznámi poslucháčov so základmi tejto Einsteinovej teórie

15:20 – 16:05 Ing. Peter Palúch, PhD (FRI ŽU Žilina) : Nové trendy internetu

Na otázku akým spôsobom sa bude Internet v budúcnosti uberať sa bude snažiť odpovedať táto prednáška.

16:25 – 17:20 Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc (FMFI UK Bratislava): Slovenské meteority

Meteority, horniny z vesmíru, sa občas zatúlajú aj na Slovensko.  V rámci prednášky sa budú poslucháči môcť pozrieť na meteority dopadnuté u nás  aj  na vlastné oči.

17:40 – 18:40 Doc .Ing. Július Štelina, CSc (EF ŽU Žilina): Čo je Higgsov Bozón

Fyzici sa dočkali objavu novej častice, Higgsovho bozónu. Prednáška vysvetlí význam tohto objavu pre modernú vedu.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica