Facebook Youtube Instagram

Aktuálne informácie o spôsobe predĺženia platnosti preukazu študenta ISIC pre akademický rok 2017/2018 na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 • Preukaz denného študenta ISIC je aktuálne platný už len do 30.09.2017.
 • Po zápise do vyššieho ročníka je potrebné predĺženie platnosti do 30.9.2018 (elektronické a vizuálne predĺženie).
 • Predlžovanie platnosti preukazu a tým aj platnosti licencie ISIC bude pre akademický rok 2017/2018 realizované počas zápisov na jednotlivých študijných oddeleniach. Predĺženie platnosti preukazu je možné až po absolvovaní zápisu.

Predĺženie platnosti preukazu ISIC bude možné až po uhradení poplatku 12 € za známku ISIC 09/2018.
(Bližšie informácie o platbe nájdete na http://tnuni.sk/studenti/studentske-preukazy/studentske-preukazy/poplatky-za-preukaz/ ).

Predĺžte si platnosť študentského preukazu známkou ISIC 09/2018

 • Spolu so známkou ISIC dostanete aj informačného sprievodcu, ktorý obsahuje špeciálne kupóny na extra zľavy. Rovnako si viete kupóny stiahnuť a vytlačiť prostredníctvom  stránky www.isic.sk

POSTUP PREDĹŽENIA PLATNOSTI ŠTUDENTSKÉHO PREUKAZU ZNÁMKOU ISIC 09/2018

 1. Zistite si, v ktorý deň prebieha na Vašej fakulte/celouniverzitnom pracovisku zápis do nového akademického roku pre Váš ročník,
 2. absolvujte zápis,
 3. študijné referentky Vám nalepia známku ISIC 09/2018 na preukaz ISIC,
 4. aktivovať preukaz ISIC pre akademický rok 2017/2018 pre dopravnú časť, je možné priložením na univerzitný terminál až od 01.09.2017.

UNIVERZITNÉ TERMINÁLY:

 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 1, 911 50 Trenčín – budova „B“ terminál pri vrátnici.
 • Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov,  Študentská 3, 911 50 Trenčín – budova „C“ terminál pri vrátnici.
 • Fakulta špeciálnej techniky, Pri parku 19, 911 06 Trenčín – terminál v hlavnej budove pri vrátnici.
 • Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove, I. Krasku 491/30, 020 01 Púchov – terminál v budove internátu pri vrátnici.
 • Fakulta zdravotníctva, L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín – terminál v bloku „E“ na prízemní.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica