Aktuálna možnosť vzdelávania sa v rámci Univerzity 3. veku pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

17.09.2014

Na pôde TnUAD sa otvorí už 13. ročník univerzity tretieho veku. Štúdium ponúka občanom vo veku  50 + možnosť kvalitného celoživotného vzdelávania, osobnostného rozvoja a sociálneho zaradenia sa do vysokoškolského prostredia. Pripravovaný ročník univerzity tretieho veku je jedinečný pre svoju orientáciu na získanie dôležitých kompetencií, zručností pre kvalitnejší život nielen seniorov. Podávanie prihlášok je možné do 30. septembra 2014. Podrobné informácie na www.utv.tnuni.sk.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica