95 rokov od narodenia politika s ľudskou tvárou

28.11.2016

Cez víkend sa v Uhrovci konali oslavy 95. výročia narodenia Alexandra Dubčeka, významnej osobnosti moderných dejín Slovenska a európskej politiky. Spomienkové podujatie sa konalo pod záštitou predsedu vlády a slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.

Na organizácii sa podieľali okrem samotnej obce Uhrovec aj Trenčiansky samosprávny kraj, Matica Slovenská a Trenčianske múzeum. Naša univerzita, Ústav politických vied SAV, Nezisková organizácia Ľudovíta Štúra, a Spoločnosť Alexandra Dubčeka, pri tejto príležitosti pripravili dva bloky odborných seminárov. Odznelo množstvo zaujímavých prednášok a prítomní hostia si mali možnosť pozrieť unikátne filmové dokumenty. Rektor Trenčianskej univerzity, ktorá nesie meno Alexandra Dubčeka už od roku 2002, Jozef Habánik v príhovore uviedol: „Pomník Alexandra Dubčeka zdobí jedna z jeho myšlienok: Nezahynie národ, ktorý sa riadi tak svojim rozumom, ako aj svedomím. Práve preto, že tento politik mal nielen ľudskú tvár, ale aj svedomie a neváhal sa ním riadiť, som ako rektor hrdý, že naša univerzita nesie práve jeho meno.“

Zaujímavosťou je, že práve Trenčianska univerzita má ako jedného zo zahraničných partnerov v oblasti výskumu a vzdelávania aj najstaršiu európsku univerzitu v Bologni, ktorá Alexandra Dubčeka zaradila medzi výnimočné osobnosti svetového diania a udelila mu čestnú hodnosť Doctor honoris causa, ako vôbec prvá univerzita na svete. 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica