9. Trenčiansky ošetrovateľský deň

27.10.2015

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Fakultnou nemocnicou Trenčín a Regionálnou komorou sestier v Trenčíne organizuje 11. novembra 2015 vedeckú konferenciu 9. Trenčiansky ošetrovateľský deň.

Konferencia sa koná pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica