6. ročník doktorandského fóra

27.03.2019

V dňoch 21. – 22. 3. 2019 sa v Košiciach uskutočnilo už 6. stretnutie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov zo Slovenska. Doktorandi mali možnosť nadviazať nové partnerstvá a spolupráce, ale aj dostať informácie z oblasti pôsobenia novej akreditačnej agentúry či priamo diskutovať o problémoch, ktoré sa ich dotýkajú.

Na dvojdňovom stretnutí mala zastúpenie aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Doktorandky Katedry politológie Mgr. Petra Rendková a Mgr. Marcela Barčaková, aktívne reprezentovali univerzitu. Doktorandské fórum prináša mladým vedcom nie len možnosti sieťovania sa, ale aj zlepšovanie svojich soft skills prostredníctvom workshopov, ktoré ako každý rok Asociácia doktorandov Slovenska ponúka.

Šiesty ročník doktorandského fóra sa niesol v duchu kvality samotného PhD. štúdia, ale aj mladej vedy na Slovensku. Priestor dostala mimoriadne dôležitá téma, akou je atraktivita PhD. štúdia. Okrem predsedníčky ADS Mgr. Kataríny Rentkovej PhD.,  bola na fóre tento rok aj predsedníčka Českej asociace doktorandů a doktorandek Mgr. Kateřina Cidlinská, ktorá priblížila fungovanie doktorandov v Českej Republike.

 

Mgr. Petra Rendková

Interný doktorand CUP KP

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica