20 rokov FPT v Púchove

13.12.2016

Fakulta priemyselných technológií v Púchove, TnUAD v Trenčíne v roku 2016 zavŕšila 20 rokov svojej existencie. Pri príležitosti osláv tohto výročia sa dňa 1. 12. 2016 v aule fakulty uskutočnilo slávnostné zhromaždenie, za účasti vedenia TnUAD v Trenčíne, významných predstaviteľov akademických, vedeckovýskumných inštitúcií a priemyselnej praxe. Pri tejto slávnostnej príležitosti rektor TnUAD doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. a dekan FPT v Púchove prof. Ing. Ján Vavro, PhD. udelili ocenenia za rozvoj Fakulty priemyselných technológií v Púchove, vedy a vzdelanosti, v podobe Medaily Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Zlatej, striebornej a bronzovej medaily Maximiliána Hella, Pamätnej medaily FPT v Púchove a Pamätného listu FPT v Púchove.

Celú správu nájdete na http://fpt.tnuni.sk/index.php?id=551 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica