2. ročník literárnej súťaže

13.07.2018

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci

s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

vyhlasujú

 

2. ročník študentskej súťaže o LITERÁRNU CENU TnUAD

 

     Podmienky súťaže nájdete v priloženom dokumente.

 

     Spolu s prihláškou je potrebné zaslať aj podpísaný súhlas so spracovaním údajov, ktorý nájdete v prílohe.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica