13-th International Masterclasses

10.03.2017

Po roku sa dňa 10. marca 2017 na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne opäť stretlo viac ako 80 študentov stredných škôl, aby si vyskúšali prácu časticových fyzikov, objavovali a skúmali elementárne častice za pomoci Veľkého Hadrónového Urýchľovača v CERNe a dotkli sa tak špičkovej vedy. Podujatie, ktoré sa uskutočnilo v spolupráci s Fyzikálnym ústavom SAV, sa konalo za účelom rozvoja prírodovedných a technických kompetencií žiakov stredných škôl. Študenti sa venovali odhaľovaniu záhad jednej zo štyroch základných síl nášho vesmíru – Slabej interakcie a merali štruktúru protónu. Mali tiež možnosť vypočuť si zaujímavé prednášky o fyzike elementárnych častíc. Prednášali RNDr. Mikuláš Gintner, PhD., doc. RNDr. Ivan Melo, PhD. a Ing. Mgr. Jozef Drga, PhD. Slabú interakciu a jej nosiče, tzv. W bozóny skúmali spolu s rovesníkmi v CERNe, na Technickej univerzite v Dráźďanoch, Univerzite v Brage, Portugalsko, Univerzite v Marseille a University of Mohammed v Rabate, Maroko. Popoludnie bolo venované samotnému skúmaniu zrážok častíc na detektore ATLAS Veľkého Hadrónového Urýchľovača LHC. Na koniec sa údaje vyhodnotili v rámci medzinárodnej videokonferencie. Podujatie prebieha v 52 krajinách, vo viac ako 200 výskumných centrách a univerzitách vo svete. 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica