10. Trenčiansky ošetrovateľský deň

02.11.2016

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Fakultnou nemocnicou Trenčín a Regionálnou komorou sestier v Trenčíne organizuje 30. novembra 2016 vedeckú konferenciu 10. Trenčiansky ošetrovateľský deň.

Konferencia sa koná pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica