Facebook
Twitter
Google+
 

Športové úspechy z letnej univerziády

Laura Svatíková je výnimočne športovo nadanou študentkou Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Roky sa venuje tenisu a v tomto športe úspešne reprezentuje univerzitu.

Na aktuálnej tohtoročnej Letnej univerziáde SR v Bratislave, ktorá sa koná každé štyri roky vyhrala s prehľadom tenisovú dvojhru aj štvorhru. Študenti vysokých škôl môžu na Letnej univerziáde súťažiť v atletike, basketbale, futbale, plávaní, plážovom volejbale, športovom aerobiku, tenise, volejbale, šachu aj šerme. Laura si odtiaľ v tomto roku odniesla pre Trenčín vzácnu zlatú medailu.

Trenčianska univerzita sa snaží podporovať športovo nadaných študentov a Laura Svatíková k nim jednoznačne patrí. Jej najväčším úspechom je zápis do svetového rebríčka...

Športové úspechy z letnej univerziády

Trenčianska univerzita oslovuje budúcich študentov na veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC

Na jubilejnom 20. ročníku veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC,  ktorý sa koná v dňoch 11. – 13. októbra 2016 v našom hlavnom meste sa prezentujte aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Každoročne sa na veľtrhu zúčastní 10 až 12 tisíc študentov nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky a Maďarska. Výstava sa koná pod záštitou podpredsedu Európskej komisie, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie. Predstavujú sa tu vysoké školy, jazykové školy, univerzity a zamestnávatelia. Je zameraná na poskytovanie informácií na vzdelávacie a profesijné témy pre stredoškolákov, postgraduálnych študentov ale aj čerstvých absolventov.

Tradične sa na veľtrhu prezentuje aj Trenčianska univerzita, ktorej...

Trenčianska univerzita oslovuje budúcich študentov na veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity súčasťou veľtrhu ELO SYS

Dnes sa v Trenčíne začal 22. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, automatizácie, osvetlenia a telekomunikácií, ktorý potrvá až do 13. októbra. Sprievodný program výstavy tvoria prednášky a konferencie. Sekcia prednášok Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity na témy Smerovanie vývoja špeciálnej techniky z pohľadu krízového manažmentu, Spôsoby využitia MEMS  alebo Smerovanie alternatívnych pohonov malých osobných a úžitkových vozidielodznie 12. októbra. Okrem množstva firiem bude už tradičnou súčasťou výstavy aj expozícia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Nadaní študenti Fakulty špeciálnej techniky predstavia opäť svoju konštruktérsku špecialitu, ktorú verejnosti predstavili už na Medzinárodnom...

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity súčasťou veľtrhu ELO SYS

Pracovné rokovanie so štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Na pôde univerzity sa tento týždeň v rámci pracovného rokovania stretol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik so štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ivanom Švejnom. Témou rokovania boli nielen otázky sociálnej politiky a postavenia študentov v sociálnom systéme štátu, ale najmä prepájanie vzdelávania s trhom práce.

Cieľom každej vysokej školy by mali byť kvalitne pripravení absolventi, schopní rýchleho a efektívneho zapojenia do podnikovej praxe kdekoľvek v európskom priestore. Prioritou aj pre Trenčiansku univerzitu je podľa slov rektora prepojenie súčasného vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce, od ktorých sa musí odvíjať a ktorému by sa mal prispôsobovať. Vysoké školy podľa neho ponúkajú študentom v súčasnosti veľmi...

Pracovné rokovanie so štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí

V rámci implementácie národného projektu Centra vedecko-technických informácií Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku sa koná dvojdňová Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí. Úmyslom podujatia je poskytnúť odbornej verejnosti informácie o činnosti slovenských centier transferu technológií, ktoré sú vytvorené pri vysokých školách a SAV a prezentovať skúsenosti, činnosť centier a systémy podpory v zahraničí. Cieľovou skupinou konferencie sú vedeckí a výskumní pracovníci verejných akademických inštitúcií a pracovníci centier transferu technológií.

Konferencia je obohatená o panelovú sekciu, na ktorej vynálezcovia, študenti vysokých škôl a kreatívni pracovníci vedeckovýskumných inštitúcií vystavujú  plagátové...

Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí

Veda a výskum

Prorektor pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy zastupuje rektora tým, že plánuje, organizuje, vedie a kontroluje oblasť vedecko-výskumnej činnosti, vedecko-výskumných projektov, inovácií a medzinárodných vzťahov.

Prorektorovi pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy organizačne priamo  podliehajú útvary:

 • Referát zahraničných mobilít a medzinárodných vzťahov
 • Referát pre vedu, výskum a projekty
 • Centrum kompetencie skla Vitrum Laugaricio - VILA

Vedecko – výskumné projekty riešené na TnUAD v roku 2013

 • VEGA 1/0006/12: Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel – molekulová dynamika, termodynamické modely, kryštalizácia, vibračné a impedančné spektrá.
  riešiteľ: prof. Ing. Marek Liška, DrSc., VILA
 • VEGA 1/0530/11: Identifikácia a šírenie vád v pneumatikách u nákladných automobilov pri dynamickom zaťažení.
  riešiteľ: prof. Ing. Ján Vavro, PhD., FPT
 • VEGA 1/0206/11: Mechanizmy a kinetika korózie biomateriálov pre zubné náhrady.
  riešiteľ: prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc., VILA
 • VEGA 1/0559/11: Nanokompozitné vrstvy pripravené metódou sól-gél.
  riešiteľ: doc. Ing. Alfonz Plško, PhD., VILA
 • KEGA 007TnUAD-4/2013: Vývoj nových materiálov na základe výpočtového modelovania a simulácie  danej štruktúry materiálu.
  riešiteľ: prof. Ing. Ján Vavro, PhD., FPT
 • KEGA 002TnUAD-4/2011: Analýza komfortu v odevnom dizajne.
  riešiteľ: prof. Ing. Pavol Lizák, PhD., FPT
 • KEGA 004TnUAD-4/2012: Vývoj a aplikácia nových technológií na odlievanie príležitostných a pamätných predmetov z nekovových materiálov.
  riešiteľ: doc. Ing. Harold Mäsiar, CSc., FŠT
 • APVV-0487-11: Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel určených na aplikácie v jadrovej energetike.
  riešiteľ: prof. Ing. Marek Liška, DrSc., VILA
 • APVV-0218-11: Mechanizmy korózie a mikromechanické vlastnosti dentálnych materiálov.
  riešiteľ: Ing. Dagmar Galusková, PhD., VILA

Vedecko – výskumné projekty riešené na TnUAD v roku 2012

 • VEGA 1/0006/12: Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel – molekulová dynamika, termodynamické modely, kryštalizácia, vibračné a impedančné spektrá.
  riešiteľ: prof. Ing. Marek Liška, DrSc., VILA 
 • VEGA 1/0530/11: Identifikácia a šírenie vád v pneumatikách u nákladných automobilov pri dynamickom zaťažení.
  riešiteľ: prof. Ing. Ján Vavro, PhD., FPT 
 • VEGA 1/0206/11: Mechanizmy a kinetika korózie biomateriálov pre zubné náhrady.
  riešiteľ: prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc., VILA 
 • VEGA 1/0559/11: Nanokompozitné vrstvy pripravené metódou sól-gél.
  riešiteľ: doc. Ing. Alfonz Plško, PhD., VILA 
 • VEGA 1/0594/11: Vplyv podpornej politiky na vybrané ekonomické ukazovatele poľnohospodárskych podnikov v SR.
  riešiteľ: Ing. Katarína Jankacká, PhD., FSEV
 • VEGA 2/0062/09: Prírodné a cielene hydrofobizované polysacharidy s antioxidačnými a asociatívnymi vlastnosťami.
  riešiteľ: doc. Ing. Iva Sroková, CSc., FPT 
 • KEGA 002TnUAD-4/2011: Analýza komfortu v odevnom dizajne.
  riešiteľ: prof. Ing. Pavol Lizák, PhD., FPT
 • KEGA 004TnUAD-4/2012: Vývoj a aplikácia nových technológií na odlievanie príležitostných a pamätných predmetov z nekovových materiálov.
  riešiteľ: doc. Ing. Harold Mäsiar, CSc., FŠT
 • KEGA 003STU-4/2012: Tvorba interaktívnej multimediálnej učebnice „Mechatronika“ pre stredné odborné školy.
  riešiteľ: doc. Ing. Oto Barborák, CSc., FŠT
 • APVV-0487-11: Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel určených na aplikácie v jadrovej energetike.
  riešiteľ: prof. Ing. Marek Liška, DrSc., VILA
 • APVV-0218-11: Mechanizmy korózie a mikromechanické vlastnosti dentálnych materiálov.
  riešiteľ: Ing. Dagmar Galusková, PhD., VILA
 • APVV-SK-CZ-0090-09: Molekulová dynamika kremičitanových, hlinitanových a fosforečnanových skiel.
  riešiteľ: prof. Ing. Marek Liška, DrSc., VILA
 • APVV-SK-PL-0044-09: Nové environmentálne vhodné využitie biopolymérov z obnoviteľných surovín pre chemické špeciality.
  riešiteľ: doc. Ing. Iva Sroková, CSc., FPT
 • APVV-LPP-0156-09: Recyklácia odpadu zo sklárskych vaní.
  riešiteľ: prof. Ing. Marek Liška, DrSc., VILA

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Informácie pre uchádzačov
ECTS Guide
EUR ING Title
Portál pre absolventov
CENTRUM TRANSFÉRU TECHNOLÓGIÍ - CENTRATECH
Študentské Centrum TnUAD
Študentské rádio TrenchTown
Univerzita tretieho veku
Trenčianska detská univerzita