Facebook
Twitter
Google+
 

Športové úspechy z letnej univerziády

Laura Svatíková je výnimočne športovo nadanou študentkou Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Roky sa venuje tenisu a v tomto športe úspešne reprezentuje univerzitu.

Na aktuálnej tohtoročnej Letnej univerziáde SR v Bratislave, ktorá sa koná každé štyri roky vyhrala s prehľadom tenisovú dvojhru aj štvorhru. Študenti vysokých škôl môžu na Letnej univerziáde súťažiť v atletike, basketbale, futbale, plávaní, plážovom volejbale, športovom aerobiku, tenise, volejbale, šachu aj šerme. Laura si odtiaľ v tomto roku odniesla pre Trenčín vzácnu zlatú medailu.

Trenčianska univerzita sa snaží podporovať športovo nadaných študentov a Laura Svatíková k nim jednoznačne patrí. Jej najväčším úspechom je zápis do svetového rebríčka...

Športové úspechy z letnej univerziády

Trenčianska univerzita oslovuje budúcich študentov na veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC

Na jubilejnom 20. ročníku veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC,  ktorý sa koná v dňoch 11. – 13. októbra 2016 v našom hlavnom meste sa prezentujte aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Každoročne sa na veľtrhu zúčastní 10 až 12 tisíc študentov nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky a Maďarska. Výstava sa koná pod záštitou podpredsedu Európskej komisie, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie. Predstavujú sa tu vysoké školy, jazykové školy, univerzity a zamestnávatelia. Je zameraná na poskytovanie informácií na vzdelávacie a profesijné témy pre stredoškolákov, postgraduálnych študentov ale aj čerstvých absolventov.

Tradične sa na veľtrhu prezentuje aj Trenčianska univerzita, ktorej...

Trenčianska univerzita oslovuje budúcich študentov na veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity súčasťou veľtrhu ELO SYS

Dnes sa v Trenčíne začal 22. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, automatizácie, osvetlenia a telekomunikácií, ktorý potrvá až do 13. októbra. Sprievodný program výstavy tvoria prednášky a konferencie. Sekcia prednášok Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity na témy Smerovanie vývoja špeciálnej techniky z pohľadu krízového manažmentu, Spôsoby využitia MEMS  alebo Smerovanie alternatívnych pohonov malých osobných a úžitkových vozidielodznie 12. októbra. Okrem množstva firiem bude už tradičnou súčasťou výstavy aj expozícia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Nadaní študenti Fakulty špeciálnej techniky predstavia opäť svoju konštruktérsku špecialitu, ktorú verejnosti predstavili už na Medzinárodnom...

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity súčasťou veľtrhu ELO SYS

Pracovné rokovanie so štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Na pôde univerzity sa tento týždeň v rámci pracovného rokovania stretol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik so štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ivanom Švejnom. Témou rokovania boli nielen otázky sociálnej politiky a postavenia študentov v sociálnom systéme štátu, ale najmä prepájanie vzdelávania s trhom práce.

Cieľom každej vysokej školy by mali byť kvalitne pripravení absolventi, schopní rýchleho a efektívneho zapojenia do podnikovej praxe kdekoľvek v európskom priestore. Prioritou aj pre Trenčiansku univerzitu je podľa slov rektora prepojenie súčasného vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce, od ktorých sa musí odvíjať a ktorému by sa mal prispôsobovať. Vysoké školy podľa neho ponúkajú študentom v súčasnosti veľmi...

Pracovné rokovanie so štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí

V rámci implementácie národného projektu Centra vedecko-technických informácií Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku sa koná dvojdňová Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí. Úmyslom podujatia je poskytnúť odbornej verejnosti informácie o činnosti slovenských centier transferu technológií, ktoré sú vytvorené pri vysokých školách a SAV a prezentovať skúsenosti, činnosť centier a systémy podpory v zahraničí. Cieľovou skupinou konferencie sú vedeckí a výskumní pracovníci verejných akademických inštitúcií a pracovníci centier transferu technológií.

Konferencia je obohatená o panelovú sekciu, na ktorej vynálezcovia, študenti vysokých škôl a kreatívni pracovníci vedeckovýskumných inštitúcií vystavujú  plagátové...

Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí

Projekty

Projekty riešené na pracovisku v rokoch 2012 - 2013

Projekty VEGA

Mechanizmy a kinetika korózie biomateriálov pre zubné náhrady

Zodpovedný riešiteľ:

D. Galusek

Trvanie projektu:

1.1.2011 / 31.12.2013

Evidenčné číslo projektu:

1/0206/11

Koordinátor:

TnU AD

Partneri:

FChPT STU, LF UK

 

Skelné a keramické materiály s priestorovo usporiadanou štruktúrou

Zodpovedný riešiteľ:

J. Sedláček

Trvanie projektu:

1.1.2010 / 31.12.2012

Evidenčné číslo projektu:

2/0076/10

Koordinátor:

Ústav anorganickej chémie SAV

Partneri:

TnU AD, FChPT STU

 

Štúdium mechanizmu korózie materiálov používaných pri tavení priemyselne vyrábaných skiel.

Zodpovedný riešiteľ:

P. Šimurka

Trvanie projektu:

1.1.2012 / 31.12.2014

Evidenčné číslo projektu:

2/0165/12

Koordinátor:

Ústav anorganickej chémie SAV

Partneri:

TnU AD

 

Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel – molekulová dynamika, termodynamické modely, kryštalizácia, vibračné a impedančné spektrá.

Zodpovedný riešiteľ:

M. Liška

Trvanie projektu:

1.1.2012 / 31.12.2014

Evidenčné číslo projektu:

1/0006/12

Koordinátor:

TnU AD

Partneri:

Ústav anorganickej chémie SAV

 

Nanokompozitné vrstvy pripravené metódou sól-gél

Zodpovedný riešiteľ:

A. Plško

Trvanie projektu:

1.1.2012 / 31.12.2014

Evidenčné číslo projektu:

1/0559/11

Koordinátor:

TnU AD

Partneri:

-

 

 

Projekty APVV:

 

Keramické kompozity s perkolujúcimi fázami pripravené infiltráciou organokovového prekurzoru

Zodpovedný riešiteľ:

Dušan Galusek

Trvanie projektu:

1.9.2009 / 31.8.2012

Evidenčné číslo projektu:

LPP-0297-09

Koordinátor:

Ústav anorganickej chémie SAV

Partneri:

-

 
Sklené a sklokeramické materiály na báze aluminátov vzácnych zemín

Zodpovedný riešiteľ:

Dušan Galusek

Trvanie projektu:

1.9.2009 / 31.8.2012

Evidenčné číslo projektu:

LPP-0133-09

Koordinátor:

Ústav anorganickej chémie SAV

Partneri:

-

 

Recyklácia odprachu zo sklárskych vaní

Zodpovedný riešiteľ:

Marek Liška

Trvanie projektu:

1.9.2009 / 31.8.2012

Evidenčné číslo projektu:

LPP-0156-09

Koordinátor:

Trenčianska univerzita A. Dubčeka

Partneri:

-

 

Mechanizmy korózie a mikromechanické vlastnosti dentálnych materiálov

Zodpovedný riešiteľ:

Dušan Galusek

Trvanie projektu:

31.7.2012 / 31.12.2015

Evidenčné číslo projektu:

APVV 0218-11

Koordinátor:

ÚACh SAV

Partneri:

TnU AD, FChPT STU, LF UK, UMV SAV,

 

Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel určených na aplikácie v jadrovej energetike

Zodpovedný riešiteľ:

Marek Liška

Trvanie projektu:

31.7.2012 / 31.12.2015

Evidenčné číslo projektu:

APVV-0487-11

Koordinátor:

TnU AD

Partneri:

UACh SAV

 

Vývoj vodivej keramiky na báze SiC

Zodpovedný riešiteľ:

Dušan Galusek

Trvanie projektu:

1.10.2013 / 30.9.2017

Evidenčné číslo projektu:

APVV-0108-12

Koordinátor:

UMV SAV

Partneri:

TnU AD, UACh SAV

 

Štrukturálne fondy EÚ, OP Výskum a vývoj

Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály

Zodpovedný riešiteľ:

Dušan Galusek

Trvanie projektu:

1.6.2010 / 31.5.2013

Evidenčné číslo projektu:

ITMS 262 201 200 56

Koordinátor:

Ústav anorganickej chémie SAV

Partneri:

TnU AD, ÚMV SAV


Znalostná databáza a expertný systém environmentálneho riešenia havárií straty chladiva v prevádzke jadrovej elektrárne

Zodpovedný riešiteľ:

Marek Liška

Trvanie projektu:

1.4.2010 / 31.3.2014

Evidenčné číslo projektu:

ITMS 262 202 200 84

Koordinátor:

VÚEZ, a.s.

Partneri:

ÚACh SAV

 
Priemyselný výskum pre potreby zefektívnenia unikátnej technológie tavenia a tvarovania úžitkového skla

Zodpovedný riešiteľ:

Peter Šimurka

Trvanie projektu:

1.4.2010 / 31.3.2014

Evidenčné číslo projektu:

ITMS 262 202 200 72

Koordinátor:

RONA, a. s.

Partneri:

ÚACh SAV

 

Medzinárodné projekty

 

Termodynamické modely a štruktúra viaczložkových skiel. 

Zodpovedný riešiteľ:

Mária Chromčíková

Trvanie projektu:

1.1.2012 / 31.12.2014

Evidenčné číslo projektu:

SK - CZ - 00007 - 11

Koordinátor:

UACh SAV

Partneri:

Univerzita Pardubice

 

New rare earth-free inorganic phosphors for energy-saving lighting applications. 

Zodpovedný riešiteľ:

Dušan Galusek

Trvanie projektu:

1.1.2013 / 31.12.2015

Evidenčné číslo projektu:

SAS-NSC JRP 2012/14

Koordinátor:

UACh SAV

Partneri:

National University of Taipei, Taiwan


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Informácie pre uchádzačov
ECTS Guide
EUR ING Title
Portál pre absolventov
CENTRUM TRANSFÉRU TECHNOLÓGIÍ - CENTRATECH
Študentské Centrum TnUAD
Študentské rádio TrenchTown
Univerzita tretieho veku
Trenčianska detská univerzita