AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Facebook
Youtube
Instagram
 • Medzinárodná konferencia Mammo-Trend´2017

  Medzinárodná konferencia Mammo-Trend´2017

  Dnes 23. júna sa na Trenčianskej univerzite koná už trinásty ročník medzinárodnej zdravotníckej konferencie Mammo-Trend´2017, ktorej spoluorganizátorom je aj Fakulta zdravotníctva TnUAD. Medzinárodná vedecká konferencia mamológov sa realizuje pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Jozefa Habánika v spolupráci s Rádiologickou klinikou s.r.o., spoločnosťou GUTTA Slovakia s.r.o., Sekciou mamárnej diagnostiky SRS, Slovenskou rádiologickou spoločnosťou SLS a zástupcami z Českej rádiologickej spoločnosti a Bulharskej rádiologickej spoločnosti.

  Rektor Jozef Habánik pri slávnostnom zahájení vo svojom príhovore uviedol, že spojenie akademického prostredia s klinickou praxou je cesta unikátneho prepojenia najnovších vedeckých poznatkov so skúsenosťami zdravotníckych...

 • Absolventi Trenčianskej univerzity sú čoraz žiadanejší

  Absolventi Trenčianskej univerzity sú čoraz žiadanejší

  Očakávaný rebríček uplatniteľnosti absolventov, ktorý je zaujímavým ukazovateľom aj pre výber toho správneho študijného odboru a vysokej školy je už zverejnený. Portál Profesia aj tento rok už po desiatykrát vyhodnotil uplatniteľnosť absolventov jednotlivých škôl, a tak môžeme vidieť, aké sú nové trendy zamestnanosti na trhu práce a o aké odbory je zo strany zamestnávateľov skutočný záujem.

  Trenčianska univerzita patrí dlhodobo do TOP 10 vysokých škôl podľa tohto hodnotenia a jej absolventi sa radia medzi najrýchlejšie zamestnaných. V tomto roku opäť boduje a to dokonca na vyšších priečkach ako v roku minulom.

  Celkovo záujem o čerstvých uchádzačov o prácu v posledných rokoch stúpa, no nie je to rovnaké vo všetkých oblastiach. Informatika, strojárstvo a ekonomika sú...

 • Pásové vozidlo Fakulty špeciálnej techniky na eMOBIL 2017

  Pásové vozidlo Fakulty špeciálnej techniky na eMOBIL 2017

  V Bratislave boli dňa 16. júna predstavené najnovšie modely elektrických áut, e-bikov a nabíjacích staníc na prehliadke vozidiel na elektrický pohon „Bratislava eMOBIL“. Priaznivci e-mobility mali možnosť pozrieť si elektromobily rôznych značiek, zistiť, ako funguje nabíjanie, ako dokáže pretekárska e-formula jazdiť na elektrinu a zoznámiť sa s inovatívnymi technológiami a projektmi, ktoré podporujú rozvoj e-mobility. Na podujatí predviedli, na základe pozvania, študenti a mladí vedeckí pracovníci Fakulty špeciálnej techniky aj naše pásové vozidlo, ktoré bolo navrhnuté, vyvinuté a vyrobené na fakulte. Minivozidlo vďaka pásovému podvozku zvláda každý terén za každého počasia. „Zaujímavosťou tohto vozidla je kombinácia pásu a elektrického pohonu, čo zatiaľ nemalo žiadne...

 • Promócie študentov Trenčianskej univerzity

  Promócie študentov Trenčianskej univerzity

  Po päťročnom úsilí a namáhavom štúdiu si ako prví prišli v pondelok 19. júna prevziať z rúk rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozefa Habánika diplomy absolventi magisterského štúdia Katedry politológie. Počas slávnostnej promócie rektor vo svojom príhovore poďakoval úspešným absolventom za ich tvrdú prácu a vytrvalosť, ich rodičom, partnerom a priateľom za podporu a učiteľom za cenné vedenie. Zároveň vo svojom príhovore vyjadril presvedčenie, že naši absolventi sú vizitkou našej univerzity, ktorá odovzdáva poznatky, poskytuje študentom priestor na inovatívne myslenie, realizáciu svojho tvorivého potenciálu a uľahčuje štart do náročnej pracovnej budúcnosti. S úspešnými absolventmi sa rektor rozlúčil so slovami, že diplom v ich rukách nie je...

 • Dve výstavy prvýkrát súčasne, spolu s prezentáciou dvoch fakúlt Trenčianskej univerzity

  Dve výstavy prvýkrát súčasne, spolu s prezentáciou dvoch fakúlt Trenčianskej univerzity

  V dňoch 23. mája až 26. mája v Nitre prebiehajú dve spoločné výstavy, a to 5. ročník prezentácie výstupov vysokých škôl a univerzít technického zamerania Techfórum a v poradí už 23. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií,  ELO SYS. Projekt spoločnej prezentácie dvoch samostatných technických veľtrhov má plnú podporu Ministerstva hospodárstva SR. 

  Na veľtrhu ELO SYS sa tento rok odprezentuje 98 firiem a 3 technicky zamerané fakulty. Študenti Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity pripravili ukážky svojich študentských prác, ako univerzálny modulárny pásový robot alebo dron.

  Na výstave Techfórum sa prvý raz predstaví aj Fakulta priemyselných technológií v Púchove, ktorá sa pochváli prístrojmi...

Political Science - doctoral study (PhD.) - part-time

Part-time study

Name of university: Alexander Dubček University in Trenčín, Department of Political Science
Field of study: 3.1.6 Political Science
Study programme: Political Science
Degree of study: third – doctoral study (PhD.)
Study mode: part-time

Plan of study
Course title Number of credits Number of teaching hours
1st year of study 2nd year of study 3rd year of study 4th year of study
WS SS WS SS WS SS WS SS
Compulsory courses
Methodology of Research in Political Science   16 52                
Social and Political Analysis   12 39                
Modern Political Theories 12   39              
Total (compulsory courses) 40                
Compulsory optional courses
Theoretical and Methodological Issues related to International Politics 10     26            
Theoretical and Methodological Issues related to Security Policy 10     26            
Theoretical and Methodological Issues related to Geopolitics   10     26            
Theoretical and Methodological Issues related to the European Union 10     26            
Total (compulsory optional courses) 20                
Total number of credits for study part 60                
Dissertation examination/Dissertation thesis and its defence/Creative activities in science
Dissertation Project and Dissertation Examination 20       X        
Dissertation thesis and its defence 40               X
Creative activities in science 60 X
 Total number of credits for scientific part 120                

In the course of study, students select two compulsory elective courses.

Number of teaching hours (of lectures/seminars in line with the information sheet)

WS – Winter Semester

SS – Summer Semester

Credit allocation for creative activities in science

(Overview)

Publishing outputs Credits
Publications in scientific impacted journals (WoS, SCOPUS) 20
Publications in national scientific non-impacted journals 10
Publications in foreign scientific non-impacted journals 15
Publications in professional reviewed journals 3
Papers in reviewed books of proceedings from foreign scientific events (in a foreign language) 8
Papers in reviewed books of proceedings from domestic scientific events 5
Papers in books of proceedings of young scientists and doctoral students 5
Authorship (co-authorship of textbooks) of more than 1 AS 5
Active involvement in the research project solution  
Research team member in projects supported by Slovak research grant agencies 5
Research team member in projects supported by foreign research grant agencies 10
Research team member under grants of young teachers, researchers and PhD. students in full-time study 5
Principal investigator in research projects supported by Slovak research grant agencies 10
Principal investigator in research projects supported by foreign research grant agencies 15
Preparation of research projects under Slovak research grant agencies 4
Preparation of research projects under foreign research grant agencies 6
Citations and responses  
Citation – SCI 5
Foreign citation, non-SCI 3
Citation in Slovakia, non-SCI 2
Other activities  
Participation in preparing the conference content and books of proceedings 3
Foreign study stay (at least one semester) 10
Total number of credits for creative activities 60

 

Recommended study plan courses

Course Taught by:  
Methodology of Research in Political Science  doc. Dr. Alexandru Burian
prof. PhDr. Samuel Čelovský, DrSc.
doc. PaedDr. PhDr. Karol Janas, PhD.
Social and Political Analysis   doc. PaedDr. PhDr. Karol Janas, PhD.
doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.
Modern Political Theories doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.
Theoretical and Methodological Issues related to International Politics doc. Dr. Alexandru Burian
prof. Dr. Štefan Volner, CSc.
doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc.
Theoretical and Methodological Issues related to Security Policy prof. Dr. Štefan Volner, CSc.
prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.
Theoretical and Methodological Issues related to Geopolitics   prof. Dr. Štefan Volner, CSc.
Theoretical and Methodological Issues related to the European Union doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc.

Informácie pre uchádzačov