Facebook
Youtube
 

Trenčianska univerzita slávi svoje dvadsiate narodeniny

Hoci sa okrúhly dvadsiaty akademický rok na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne oficiálne začal už 26. septembra 2016, samotné oslavy dvadsiateho výročia založenia univerzity sa konajú až v týchto dňoch.

Trenčianska univerzita  patrí medzi najmladšie slovenské univerzity. Do roku 1997 bol Trenčiansky kraj jediným, ktorý nemal na svojom území vysokú školu a to aj napriek vysokej koncentrácii priemyslu, rozsiahlej výskumnej a vývojovej základni. Pre ďalší sociálny a ekonomický rozvoj kraja, prílev zahraničných investícií a potreby sofistikovanej pracovnej sily bol vznik a zriadenie univerzity nevyhnutným predpokladom. Aj preto v nadväznosti na začatý proces prípravy vzniku univerzity schválila dňa 15. februára 1997 Akreditačná komisia, ako poradný orgán...

Trenčianska univerzita slávi svoje dvadsiate narodeniny

Naši študenti nás reprezentovali na futbalovom turnaji univerzít SR

Futbalové mužstvo Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne nás dňa 9. mája 2017 úspešne reprezentovalo na 6. ročníku futbalového turnaja univerzít SR o Pohár rektora UCM v Trnave. Turnaja sa v tomto ročníku zúčastnilo 14 univerzitných tímov. Hráči nášho tímu, ktorí boli vybraní počas celouniverzitného turnaja TnUAD, si v nových univerzitných dresoch zmerali sily celkovo v troch zápasoch, z ktorých dva vyhrali. Náš tím, tvorený študentmi Fakulty zdravotníctva, Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov a Katedry politológie tak obsadil 6. miesto. Gratulujeme!

Naši študenti nás reprezentovali na futbalovom turnaji univerzít SR

Prezident dnes vymenoval rektora Trenčianskej univerzity

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dnes 03. mája, na návrh Akademického senátu Trenčianskej univerzity a Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana, slávnostne vymenoval Jozefa Habánika do funkcie rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Jozef Habánik je rektorom od mája 2013 a dnešným dňom tak nastupuje oficiálne do svojho druhého štvorročného funkčného obdobia.

Vo voľbách 8. februára o tom v tajnej voľbe jednomyseľne rozhodol Akademický senát univerzity. Členovia zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce predložili celkovo 25 návrhov kandidáta na rektora. Vo všetkých prípadoch bol navrhnutý súčasný rektor Jozef Habánik. Z 21 prítomných členov Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka...

Prezident dnes vymenoval rektora Trenčianskej univerzity

Slávnostné otvorenie Technologického centra v Trenčíne

Dňa 27. apríla sa rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik zúčastnil slávnostného otvorenia testovacieho laboratória v Technologickom centre v Trenčíne. Svetový dodávateľ automobilových interiérov Yanfeng Automotive Interiors oficiálne spustil do prevádzky jedno z najväčších testovacích centier v rámci slovenského automobilového odvetvia. Testovacie laboratórium vzniklo v rámci rozsiahlej rekonštrukcie spoločnosti, ktorou rozšírili  moderné technické centrum na výskum a vývoj. Centrum sa má primárne využívať na interné testovanie, ale v budúcnosti plánujú poskytovať služby laboratória aj iným firmám. Spoločnosť YFAI v Trenčíne momentálne zamestnáva viac ako 140 zamestnancov, ktorí navrhujú a vyvíjajú interiér automobilov (dverné panely, prístrojové dosky a podlahové...

Slávnostné otvorenie Technologického centra v Trenčíne

Memorandum o založení slovensko-bieloruského Konzorcia

V Bratislave v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky dňa 27. apríla 2017 za účasti predsedu vlády SR Roberta Fica, štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Rastislava Chovanca, predsedu Bieloruskej obchodnej a priemyselnej komory Vladimíra Ulachoviča a premiéra Bieloruskej republiky Andreja Kobjakova, bolo slávnostne podpísané Memorandum o založení konzorcia medzi Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne (Fakulta priemyselných technológií), Bieloruskou štátnou technologickou univerzitou, spoločnosťami SV Engineering, s.r.o. a Dupres Consulting, s.r.o.

Účastníci Memoranda založili slovensko-bieloruské Konzorcium vzájomnej súčinnosti vedeckých, vzdelávacích a výrobných aktivít v oblasti vedecko-technickej a vzdelávacej spolupráce....

Memorandum o založení slovensko-bieloruského Konzorcia

Political Science - doctoral study (PhD.) - part-time

Part-time study

Name of university: Alexander Dubček University in Trenčín, Department of Political Science
Field of study: 3.1.6 Political Science
Study programme: Political Science
Degree of study: third – doctoral study (PhD.)
Study mode: part-time

Plan of study
Course title Number of credits Number of teaching hours
1st year of study 2nd year of study 3rd year of study 4th year of study
WS SS WS SS WS SS WS SS
Compulsory courses
Methodology of Research in Political Science   16 52                
Social and Political Analysis   12 39                
Modern Political Theories 12   39              
Total (compulsory courses) 40                
Compulsory optional courses
Theoretical and Methodological Issues related to International Politics 10     26            
Theoretical and Methodological Issues related to Security Policy 10     26            
Theoretical and Methodological Issues related to Geopolitics   10     26            
Theoretical and Methodological Issues related to the European Union 10     26            
Total (compulsory optional courses) 20                
Total number of credits for study part 60                
Dissertation examination/Dissertation thesis and its defence/Creative activities in science
Dissertation Project and Dissertation Examination 20       X        
Dissertation thesis and its defence 40               X
Creative activities in science 60 X
 Total number of credits for scientific part 120                

In the course of study, students select two compulsory elective courses.

Number of teaching hours (of lectures/seminars in line with the information sheet)

WS – Winter Semester

SS – Summer Semester

Credit allocation for creative activities in science

(Overview)

Publishing outputs Credits
Publications in scientific impacted journals (WoS, SCOPUS) 20
Publications in national scientific non-impacted journals 10
Publications in foreign scientific non-impacted journals 15
Publications in professional reviewed journals 3
Papers in reviewed books of proceedings from foreign scientific events (in a foreign language) 8
Papers in reviewed books of proceedings from domestic scientific events 5
Papers in books of proceedings of young scientists and doctoral students 5
Authorship (co-authorship of textbooks) of more than 1 AS 5
Active involvement in the research project solution  
Research team member in projects supported by Slovak research grant agencies 5
Research team member in projects supported by foreign research grant agencies 10
Research team member under grants of young teachers, researchers and PhD. students in full-time study 5
Principal investigator in research projects supported by Slovak research grant agencies 10
Principal investigator in research projects supported by foreign research grant agencies 15
Preparation of research projects under Slovak research grant agencies 4
Preparation of research projects under foreign research grant agencies 6
Citations and responses  
Citation – SCI 5
Foreign citation, non-SCI 3
Citation in Slovakia, non-SCI 2
Other activities  
Participation in preparing the conference content and books of proceedings 3
Foreign study stay (at least one semester) 10
Total number of credits for creative activities 60

 

Recommended study plan courses

Course Taught by:  
Methodology of Research in Political Science  doc. Dr. Alexandru Burian
prof. PhDr. Samuel Čelovský, DrSc.
doc. PaedDr. PhDr. Karol Janas, PhD.
Social and Political Analysis   doc. PaedDr. PhDr. Karol Janas, PhD.
doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.
Modern Political Theories doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.
Theoretical and Methodological Issues related to International Politics doc. Dr. Alexandru Burian
prof. Dr. Štefan Volner, CSc.
doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc.
Theoretical and Methodological Issues related to Security Policy prof. Dr. Štefan Volner, CSc.
prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.
Theoretical and Methodological Issues related to Geopolitics   prof. Dr. Štefan Volner, CSc.
Theoretical and Methodological Issues related to the European Union doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Informácie pre uchádzačov
Univerzitná knižnica TnUAD
Astronomická pozorovateľňa prof. Alojza Cvacha
Erasmus+ TnUAD
ECTS Guide
EUR ING Title
Portál pre absolventov
CENTRUM TRANSFÉRU TECHNOLÓGIÍ - CENTRATECH
Študentské Centrum TnUAD
Študentské rádio TrenchTown
Univerzita tretieho veku
Trenčianska detská univerzita