Facebook
 

Uplatniteľnosť absolventov Trenčianskej univerzity je na popredných miestach

Centrum vedecko-technických informácií zverejnilo koncom roka 2016 štúdiu o zamestnanosti absolventov vysokých škôl. Vychádzalo v nej z rokov 2014 a 2015, kedy ukončilo niektorý z troch stupňov vysokoškolského štúdia celkovo 82 496 absolventov. Z nich niečo vyše polovica prvý stupeň, čím vznikol predpoklad, že budú ďalej pokračovať vo vzdelávaní, avšak u absolventov II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia predpokladá ich vstup na trh práce. Štúdia sa zamerala na rozbor štatistických výsledkov nezamestnanosti absolventov a jej príčin, pričom berie do úvahy práve kľúčový faktor a to dopyt po danej profesii. Viac ako polovicu z celkového počtu absolventov tvorili absolventi spoločenských vied, náuk a služieb.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne mala v...

Uplatniteľnosť absolventov Trenčianskej univerzity je na popredných miestach

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá vstupuje do druhej výzvy

Medzinárodné konzorcium „Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass)“ oficiálne odštartovalo začiatok projektu na svojom prvom stretnutí 7. marca 2017 na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Skupina vedená Dušanom Galuskom, vedúcim súčasného Centra excelentnosti pre výskum skla, keramiky a silikátových materiálov a prorektorom TnUAD v Trenčíne pre vedu a výskum, patrí k desiatim európskym tímom, ktorých projekt na vybudovanie centra excelentnosti bol podporený grantom európskeho rámcového programu Horizont 2020. Slávnostný ceremoniál podpísania grantovej zmluvy s finančnou podporou 15 miliónov eur pre FunGlass sa uskutočnil dňa  16. februára 2017 v Bruseli.

Úspech projektu je výsledkom úzkej spolupráce tímu TnUAD s členmi...

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá vstupuje do druhej výzvy

Našu univerzitu navštívil minister školstva

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik privítal na pôde Trenčianskej univerzity ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana, ktorý sa aj s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslavom Baškom, zúčastnil Kick-off meetingu medzinárodného konzorcia k projektu Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass). Na úvodnom stretnutí dňa 7. marca 2017 sa tak oficiálne odštartoval začiatok projektu. Cieľom Centra je zamerať sa na excelentný výskum a inovácie v oblasti skiel so špecifickými funkčnými vlastnosťami a povrchovú funkcionalizáciu bežných skiel, modifikáciu ich vlastností a získanie nových funkcionalít.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu deklaroval finančnú podporu úspešného teamingového...

Našu univerzitu navštívil minister školstva

Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva

V poradí už druhý Deň otvorených dverí v tomto akademickom roku na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa uskutočnil 23. februára 2017.

Deň otvorených dverí je na Fakulte zdravotníctva príležitosťou otvoriť sa smerom k študentom stredných škôl, ktorí si na pár hodín vyskúšajú, aké je to byť vysokoškolákom na našej univerzite. Uchádzačov o štúdium privítali rektor univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. a dekanka fakulty PhDr. Iveta Matišáková, PhD.

Takmer 100 stredoškolákov absolvovalo najskôr prezentácie jednotlivých študijných programov (Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve a Verejné zdravotníctvo), kde boli oboznámení nielen s obsahom vzdelávania, vedeckými pracoviskami fakulty, ale...

Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva

Deň otvorených dverí na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov

Na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa dňa 16. februára 2017 uskutočnil Deň otvorených dverí, na ktorom sme na našej akademickej pôde privítali záujemcov o štúdium zo stredných škôl.

Študenti získali informácie o študijných programoch, Erasme ale aj voľnočasových aktivitách prebiehajúcich na našej univerzite. Uchádzači sa mohli pozrieť aj do špecializovaných učební ako napríklad učebňa personálneho informačného systému, učebňa geografického informačného systému alebo jazykové laboratóriá, kde boli predvedené aj názorné ukážky práce. Študenti sa mohli tiež zapojiť do projektovej činnosti, programu Erasmus a výučby jazykov na FSEV prostredníctvom pripravených workshopov. Súčasťou programu bola tiež prednáška na...

Deň otvorených dverí na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov

RSS

Aktuality

24.03.2017

Krajské kolo Biologickej olympiády na Fakulte zdravotníctva

Krajské kolo Biologickej olympiády na Fakulte zdravotníctva

Na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa dňa 22. marca 2017 konal 51. ročník Krajského kola Biologickej olympiády pre žiakov stredných škôl...

Kategória: Oznamy

21.03.2017

Týždeň slovenských knižníc 2017

Týždeň slovenských knižníc 2017

V rámci Týždňa slovenských knižníc Univerzitná knižnica TnUAD zorganizovala dňa 16. marca v spolupráci so spoločnosťou Albertina Icome Bratislava semináre, ktoré sa konali na Fakulte priemyselných...

Kategória: Všeobecné

21.03.2017

Výberové konanie - docent - Politológia

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Rektor  Trenčianskej univerzity  Alexandra  Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých...

Kategória: Výberové konania

13.03.2017

Uplatniteľnosť absolventov Trenčianskej univerzity je na popredných miestach

Uplatniteľnosť absolventov Trenčianskej univerzity je na popredných miestach

Centrum vedecko-technických informácií zverejnilo koncom roka 2016 štúdiu o zamestnanosti absolventov vysokých škôl. Vychádzalo v nej z rokov 2014 a 2015, kedy ukončilo niektorý z troch stupňov...

Kategória: Správy rektora, Tlačové správy

10.03.2017

Výberové konanie - Vedúci/vedúca Kancelárie európskych projektov Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme...

Kategória: Výberové konania

10.03.2017

Výberové konanie - Manažér európskych projektov Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme...

Kategória: Výberové konania

10.03.2017

13-th International Masterclasses

13-th International Masterclasses

Po roku sa dňa 10. marca 2017 na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne opäť stretlo viac ako 80 študentov stredných škôl, aby si vyskúšali prácu časticových...

Kategória: Oznamy

09.03.2017

Pozvánka na seminár „Hľadať nájsť a citovať“

Pozvánka na seminár „Hľadať nájsť a citovať“

Pozývame Vás na seminár Hľadať nájsť a citovať, ktorý usporadúva Univerzitná knižnica TnUAD v Trenčíne v spolupráci s firmou Albertina Icome Bratislava. Znalec z oblasti elektronických...

Kategória: Podujatia

09.03.2017

Knižnica rozvíja spoluprácu s fakultami

Knižnica rozvíja spoluprácu s fakultami

V rámci skvalitňovania spolupráce fakúlt s univerzitnou knižnicou sa dňa 14. 2. 2017 stretlo 20 študentov piateho ročníka Fakulty špeciálnej techniky v univerzitnej knižnici. Knižniční...

Kategória: Všeobecné

09.03.2017

Rozšírenie otváracích hodín Univerzitnej knižnice

Rozšírenie otváracích hodín Univerzitnej knižnice

V rámci rozširovania služieb Univerzitná knižnica vychádza v ústrety externým študentom TnUAD. Knižnica bude v mesiacoch marec, apríl otvorená aj v sobotu: 25.03. 2017 od 10.00...

Kategória: Študenti

08.03.2017

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá vstupuje do druhej výzvy

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá vstupuje do druhej výzvy

Medzinárodné konzorcium „Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass)“ oficiálne odštartovalo začiatok projektu na svojom prvom stretnutí 7. marca 2017 na pôde Trenčianskej...

Kategória: Správy rektora, Tlačové správy

07.03.2017

Našu univerzitu navštívil minister školstva

Našu univerzitu navštívil minister školstva

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik privítal na pôde Trenčianskej univerzity ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana, ktorý sa aj...

Kategória: Správy rektora

01.03.2017

Výberové konanie - profesor - FZ

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,...

Kategória: Výberové konania

28.02.2017

VICE VERSA

VICE VERSA

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci so Slovenskou lekárskou spoločnosťou a Spolkom lekárov Trenčín organizovala dňa 22. februára 2017 vo Fakultnej...

Kategória: Podujatia

27.02.2017

Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva

Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva

V poradí už druhý Deň otvorených dverí v tomto akademickom roku na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa uskutočnil 23. februára 2017. Deň...

Kategória: Správy rektora

22.02.2017

15 miliónov eur pre FunGlass

15 miliónov eur pre FunGlass

Dňa 16. februára 2017 sa uskutočnilo v Bruseli stretnutie koordinátorov a partnerov desiatich úspešných Teamingových projektov európskeho programu Horizont 2020 spojené s oficiálnym...

Kategória: Podujatia

20.02.2017

Deň otvorených dverí na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov

Deň otvorených dverí na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov

Na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa dňa 16. februára 2017 uskutočnil Deň otvorených dverí, na ktorom sme na našej akademickej pôde...

Kategória: Správy rektora

17.02.2017

Našu univerzitu navštívil predseda vlády

Našu univerzitu navštívil predseda vlády

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik privítal na pôde našej Alma mater predsedu vlády Slovenskej republiky, Roberta Fica, ktorý prišiel medzi...

Kategória: Správy rektora, Tlačové správy

16.02.2017

Výberové konanie - docent - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií v Púchove  Dekanka Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra...

Kategória: Výberové konania

16.02.2017

Modernizácia Študentskej jedálne

Modernizácia Študentskej jedálne

Vážení stravníci, Dovoľujeme si Vás informovať, že modernizácia Študentskej jedálne bude realizovaná v 2 etapách nasledovne: etapa: Výmena nábytku a stropných svietidiel - február 2017etapa: Výmena...

Kategória: Oznamy

16.02.2017

Trenčiansky robotický deň s účasťou našej univerzity

Trenčiansky robotický deň s účasťou našej univerzity

(15. 02. 2017) Aj tento rok zástupcovia našej univerzity prezentovali Fakultu špeciálnej techniky na Trenčianskom robotickom dni. Prvýkrát sa medzinárodná súťažná prehliadka robotov konala...

Kategória: Správy rektora

15.02.2017

Tenders - Postdoctoral research associate at the Centre for functional and surface functionalized glasses

The Rector of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on the work in public interest and in accordance with the principles...

Kategória: Výberové konania

15.02.2017

Tender - Head of the Department of Glass Processing of the Centre for functional and surface functionalized Glasses

The Rector of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on the work in public interest and in accordance with the principles...

Kategória: Výberové konania

15.02.2017

Tender - Head of the Department of Functional Glasses of the Centre for functional and surface functionalized glasses (FunGlass)

The Rector of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on the work in public interest and in accordance with the principles...

Kategória: Výberové konania

15.02.2017

Tender - Head of the Department of Coating Technologies of the Centre for functional and surface functionalized Glasses

The Rector of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on the work in public interest and in accordance with the principles...

Kategória: Výberové konania

15.02.2017

Tender - Head of the Department of Biomaterials of the Centre for functional and surface functionalized glasses (FunGlass)

The Rector of Alexander Dubček University of Trenčín in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on the work in public interest and in accordance with the principles...

Kategória: Výberové konania

14.02.2017

Slovensko v Európskej únii

Slovensko v Európskej únii

Pozývame vás na prednášku a diskusiu na tému "Slovensko v Európskej únii", ktorá sa uskutoční dňa 17. februára 2017 o 11:00 v aule BA 101 (budova B).

Kategória: Podujatia

10.02.2017

III. vedecká konferencia pracovníkov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve „ZdravLab 2017“

III. vedecká konferencia pracovníkov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve „ZdravLab 2017“

Na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne prebieha v týchto dňoch III. vedecká konferencia pracovníkov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve...

Kategória: Správy rektora

08.02.2017

Výberové konanie - Vedúci/vedúca Kancelárie európskych projektov Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá TnUAD

Rektor Trenčianskej unierzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme...

Kategória: Výberové konania

08.02.2017

Výberové konanie - Vedúci/vedúca oddelenia administratívy Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá TnUAD

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme...

Kategória: Výberové konania

08.02.2017

Výberové konanie - Účtovník pre Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá TnUAD

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme...

Kategória: Výberové konania

08.02.2017

Výberové konanie - Manažér ľudských zdrojov Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme...

Kategória: Výberové konania

08.02.2017

Výberové konanie - asistent riaditeľa Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá TnUAD

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme...

Kategória: Výberové konania

08.02.2017

Akademický senát zvolil rektora, na čele univerzity bude stáť aj ďalšie 4 roky Jozef Habánik

Akademický senát zvolil rektora, na čele univerzity bude stáť aj ďalšie 4 roky Jozef Habánik

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v stredu 8. februára 2017 zvolil doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. za kandidáta na rektora univerzity na nasledujúce 4 –...

Kategória: Správy rektora, Tlačové správy

06.02.2017

International Masterclasses 2017

International Masterclasses 2017

Dňa 10.3. 2017 sa na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne stretnú študenti stredných škôl, aby si na jeden deň vyskúšali prácu časticových fyzikov a objavovali...

Kategória: Podujatia

06.02.2017

Lyžovačka pre všetkých!!!

Lyžovačka pre všetkých!!!

Lyžiari, pokročilí aj začiatočníci, v termíne od 05.03.2017 do 11.03.2017 organizuje oddelenie Telesnej výchovy a športu Fakulty zdravotníctva TnUAD  lyžiarsky kurz s možnosťami:...

Kategória: Podujatia

03.02.2017

ZdravLab 2017

ZdravLab 2017

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Fakultnou nemocnicou Trenčín, Nemocnicou svätého Michala, a.s., Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so...

Kategória: Podujatia

02.02.2017

Výberové konanie - profesor - FSEV

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,...

Kategória: Výberové konania

02.02.2017

Ples študentov, absolventov a priateľov FSEV

Ples študentov, absolventov a priateľov FSEV

Tento rok sme pre Vás opäť pripravili Ples absolventov, študentov a priateľov FSEV.Oslávte 20te výročie našej univerzity štýle 20' rokov!!! 25.2.2017 PIANO CLUB TRENČÍN o 19:00 hod. Môžete sa...

Kategória: Podujatia

01.02.2017

Naša univerzita na výstave Kam na vysokú 2017

Naša univerzita na výstave Kam na vysokú 2017

Aj tento rok sa naša univerzita prezentovala na výstave v Trenčíne Kam na vysokú, ktorá ponúka žiakom stredných škôl možnosť získať informácie potrebné k správnemu výberu vysokej školy. Medzi...

Kategória: Správy rektora

01.02.2017

Zhromaždenie akademickej obce TnUAD za účelom predstavenia kandidátov na rektora

PREDSEDA Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zvoláva v súlade s Harmonogramom prípravy a vykonania volieb kandidáta na rektora...

Kategória: Zamestnanci

01.02.2017

Posledná rozlúčka - prof. Eugen Jóna

Posledná rozlúčka - prof. Eugen Jóna

Posledná rozlúčka s naším milým kolegom   Dr. h. c. prof. Ing. Eugenom Jónom, DrSc.,   sa uskutoční v sobotu 04. 02. 10:45 v krematóriu Bratislava, Záhorská Bystrica. 

Kategória: Oznamy

27.01.2017

Voľby rektora 2017

UZNESENIE Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne k bodu 8 z RZ AS TnUAD dňa 23. 11. 2016 Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na...

Kategória: Zamestnanci

26.01.2017

Inaugurácia dekanky Fakulty priemyselných technológií

Inaugurácia dekanky Fakulty priemyselných technológií

    Na pôde Fakulty priemyselných technológií v Púchove dňa 25. januára 2017 rektor univerzity slávnostne inauguroval novú dekanku prof. Ing. Darinu Ondrušovú, PhD., čím rešpektoval...

Kategória: Správy rektora

23.01.2017

Prezentácia prác študentov Oddelenia priemyselného dizajnu

Prezentácia prác študentov Oddelenia priemyselného dizajnu

Dňa 18. 01. 2017 sa v ateliéri Oddelenia priemyselného dizajnu Fakulty priemyselných technológií v Púchove TnUAD v Trenčíne, uskutočnila prezentácia semestrálnych prác študentov bakalárskeho...

Kategória: Oznamy

11.01.2017

Menovanie prorektorov na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Menovanie prorektorov na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Dňa 11. januára 2017 vymenoval rektor Trenčianskej univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. v súlade s § 10. ods. 10 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a po schválení...

Kategória: Správy rektora, Tlačové správy

10.01.2017

Výberové konanie - vedúci katedry - FŠT

Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone...

Kategória: Výberové konania

03.01.2017

Výberové konanie - odborný asistent - Politológia

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, zákonom...

Kategória: Výberové konania

22.12.2016

Výberové konanie - docent - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne...

Kategória: Výberové konania

22.12.2016

Výberové konanie - docent - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií v Púchove  Dekanka Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra...

Kategória: Výberové konania

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Informácie pre uchádzačov
Univerzitná knižnica TnUAD
Erasmus+ TnUAD
ECTS Guide
EUR ING Title
Portál pre absolventov
CENTRUM TRANSFÉRU TECHNOLÓGIÍ - CENTRATECH
Študentské Centrum TnUAD
Študentské rádio TrenchTown
Univerzita tretieho veku
Trenčianska detská univerzita