Facebook
Twitter
Google+
 

Športové úspechy z letnej univerziády

Laura Svatíková je výnimočne športovo nadanou študentkou Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Roky sa venuje tenisu a v tomto športe úspešne reprezentuje univerzitu.

Na aktuálnej tohtoročnej Letnej univerziáde SR v Bratislave, ktorá sa koná každé štyri roky vyhrala s prehľadom tenisovú dvojhru aj štvorhru. Študenti vysokých škôl môžu na Letnej univerziáde súťažiť v atletike, basketbale, futbale, plávaní, plážovom volejbale, športovom aerobiku, tenise, volejbale, šachu aj šerme. Laura si odtiaľ v tomto roku odniesla pre Trenčín vzácnu zlatú medailu.

Trenčianska univerzita sa snaží podporovať športovo nadaných študentov a Laura Svatíková k nim jednoznačne patrí. Jej najväčším úspechom je zápis do svetového rebríčka...

Športové úspechy z letnej univerziády

Trenčianska univerzita oslovuje budúcich študentov na veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC

Na jubilejnom 20. ročníku veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC,  ktorý sa koná v dňoch 11. – 13. októbra 2016 v našom hlavnom meste sa prezentujte aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Každoročne sa na veľtrhu zúčastní 10 až 12 tisíc študentov nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky a Maďarska. Výstava sa koná pod záštitou podpredsedu Európskej komisie, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie. Predstavujú sa tu vysoké školy, jazykové školy, univerzity a zamestnávatelia. Je zameraná na poskytovanie informácií na vzdelávacie a profesijné témy pre stredoškolákov, postgraduálnych študentov ale aj čerstvých absolventov.

Tradične sa na veľtrhu prezentuje aj Trenčianska univerzita, ktorej...

Trenčianska univerzita oslovuje budúcich študentov na veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity súčasťou veľtrhu ELO SYS

Dnes sa v Trenčíne začal 22. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, automatizácie, osvetlenia a telekomunikácií, ktorý potrvá až do 13. októbra. Sprievodný program výstavy tvoria prednášky a konferencie. Sekcia prednášok Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity na témy Smerovanie vývoja špeciálnej techniky z pohľadu krízového manažmentu, Spôsoby využitia MEMS  alebo Smerovanie alternatívnych pohonov malých osobných a úžitkových vozidielodznie 12. októbra. Okrem množstva firiem bude už tradičnou súčasťou výstavy aj expozícia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Nadaní študenti Fakulty špeciálnej techniky predstavia opäť svoju konštruktérsku špecialitu, ktorú verejnosti predstavili už na Medzinárodnom...

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity súčasťou veľtrhu ELO SYS

Pracovné rokovanie so štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Na pôde univerzity sa tento týždeň v rámci pracovného rokovania stretol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik so štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ivanom Švejnom. Témou rokovania boli nielen otázky sociálnej politiky a postavenia študentov v sociálnom systéme štátu, ale najmä prepájanie vzdelávania s trhom práce.

Cieľom každej vysokej školy by mali byť kvalitne pripravení absolventi, schopní rýchleho a efektívneho zapojenia do podnikovej praxe kdekoľvek v európskom priestore. Prioritou aj pre Trenčiansku univerzitu je podľa slov rektora prepojenie súčasného vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce, od ktorých sa musí odvíjať a ktorému by sa mal prispôsobovať. Vysoké školy podľa neho ponúkajú študentom v súčasnosti veľmi...

Pracovné rokovanie so štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí

V rámci implementácie národného projektu Centra vedecko-technických informácií Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku sa koná dvojdňová Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí. Úmyslom podujatia je poskytnúť odbornej verejnosti informácie o činnosti slovenských centier transferu technológií, ktoré sú vytvorené pri vysokých školách a SAV a prezentovať skúsenosti, činnosť centier a systémy podpory v zahraničí. Cieľovou skupinou konferencie sú vedeckí a výskumní pracovníci verejných akademických inštitúcií a pracovníci centier transferu technológií.

Konferencia je obohatená o panelovú sekciu, na ktorej vynálezcovia, študenti vysokých škôl a kreatívni pracovníci vedeckovýskumných inštitúcií vystavujú  plagátové...

Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí

RSS

Aktuality

21.10.2016

Študentská kvapka krvi 2016

Študentská kvapka krvi 2016

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR pozýva študentov i zamestnancov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v...

Kategória: Kalendár podujatí, Podujatia

21.10.2016

Výberové konanie - docent - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneFakulta sociálno-ekonomických vzťahov Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne...

Kategória: Výberové konania

20.10.2016

Výberové konanie - tajomník fakulty - FŠT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálnej techniky Dekan Fakulty špeciálnej techniky  Trenčianskej univerzity  Alexandra  Dubčeka v Trenčíne...

Kategória: Výberové konania

19.10.2016

Rektorské voľno

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., udeľuje rektorské voľno pre študentov TnUAD na piatok 28. 10. 2016 a pondelok 31. októbra 2016.

Kategória: Študenti

19.10.2016

Výberové konanie - vedúci Centra transferu technológií

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z....

Kategória: Výberové konania

19.10.2016

Výberové konanie - profesor - FŠT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z....

Kategória: Výberové konania

13.10.2016

Športové úspechy z letnej univerziády

Športové úspechy z letnej univerziády

Laura Svatíková je výnimočne športovo nadanou študentkou Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Roky sa venuje tenisu a v tomto...

Kategória: Správy rektora

12.10.2016

Trenčianska univerzita oslovuje budúcich študentov na veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC

Trenčianska univerzita oslovuje budúcich študentov na veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC

Na jubilejnom 20. ročníku veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC,  ktorý sa koná v dňoch 11. – 13. októbra 2016 v našom hlavnom meste sa prezentujte aj...

Kategória: Správy rektora

11.10.2016

Dni Maximiliána Hella, astronomicko – vedecký deň pre verejnosť

Dni Maximiliána Hella, astronomicko – vedecký deň pre verejnosť

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneKolégium piaristov v TrenčíneVerejná knižnica Michala Rešetku v TrenčíneMesto Trenčíne Vás pozývajú na 6. ročník podujatia   Dni...

Kategória: Podujatia

11.10.2016

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity súčasťou veľtrhu ELO SYS

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity súčasťou veľtrhu ELO SYS

Dnes sa v Trenčíne začal 22. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, automatizácie, osvetlenia a telekomunikácií, ktorý potrvá až do 13. októbra. Sprievodný...

Kategória: Správy rektora

11.10.2016

Stanovisko Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne k článku Lukáša Kopáča

Stanovisko Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne k článku Lukáša Kopáča

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa ohradzuje voči zneužitiu jej mena v článku Lukáša Kopáča, na alternatívnej stránke Alternatívna cesta. Autor, známy svojimi...

Kategória: Oznamy

10.10.2016

Pracovné rokovanie so štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Pracovné rokovanie so štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Na pôde univerzity sa tento týždeň v rámci pracovného rokovania stretol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik so štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ivanom...

Kategória: Správy rektora

07.10.2016

Kandidátska listina a informácie k doplňujúcim voľbám do AS TnUAD za študentskú časť CUP TnUAD

Doplňujúce voľby do AS TnUAD za študentskú časť CUP TnUAD   19. a 20. 10. 2016, vždy od 8:00 do 14:00 v Študentskom centre TnUAD, Študentská 1, TN (budova B)     zoznam...

Kategória: Všeobecné

07.10.2016

Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí

Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí

V rámci implementácie národného projektu Centra vedecko-technických informácií Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku sa koná dvojdňová Konferencia Transfer...

Kategória: Správy rektora

05.10.2016

Naša univerzita na veľtrhu Gaudeamus

Naša univerzita na veľtrhu Gaudeamus

Veľtrh Gaudeamus sa koná každoročne v Nitre, Brne a Prahe a je zameraný na univerzitné, neuniverzitné pomaturitné štúdium a na celoživotné vzdelávanie. Cieľom veľtrhu je poskytnúť čo...

Kategória: Správy rektora

03.10.2016

Výberové konanie - vedúci katedry - FZ

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení...

Kategória: Výberové konania

03.10.2016

Výberové konanie - vedúci katedry - FZ

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení...

Kategória: Výberové konania

03.10.2016

Výberové konanie - výskumný pracovník - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne...

Kategória: Výberové konania

03.10.2016

Doktorandi Fakulty špeciálnej techniky mali zamestnanie ešte skôr než diplom

Doktorandi Fakulty špeciálnej techniky mali zamestnanie ešte skôr než diplom

V utorok 27. septembra bol slávnostne zahájený nový akademický rok na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Pri slávnostnej ceremónii odovzdalo...

Kategória: Správy rektora

27.09.2016

Slovenský textilný dizajn 2016

Slovenský textilný dizajn 2016

V Moskve sa dňa 22. septembra uskutočnil ďalší ročník vernisáže študentov Oddelenia priemyselného dizajnu z Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka...

Kategória: Správy rektora

27.09.2016

Trenčianska univerzita zmodernizovala vzdelávanie za viac ako milión Eur

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne významným spôsobom modernizovala vzdelávací proces. V projekte spolufinancovanom zo štrukturálnych fondov EÚ z operačného programu...

Kategória: Tlačové správy

27.09.2016

Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017 na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

(Trenčín) – Dňa 26. septembra rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne slávnostne zaháji jej jubilejný dvadsiaty akademický rok. Slávnostné otvorenie sa bude konať tradične...

Kategória: Tlačové správy

26.09.2016

Slávnostné otvorenie Akademického roka 2016/2017

Slávnostné otvorenie Akademického roka 2016/2017

Dňa 26. septembra rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne slávnostne zahájil jej jubilejný dvadsiaty akademický rok. Na samotné otvorenie bolo pozvaných viacero významných...

Kategória: Správy rektora

23.09.2016

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do ŠČ AS TnUAD za CUP

Akademický senát TnUAD na svojom zasadnutí dňa 21. 9. 2016 v súlade s § 8 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v súlade so Štatútom TnUAD čl. 7...

Kategória: Študenti

20.09.2016

Športové úspechy našich študentov

Športové úspechy našich študentov

Študenti Trenčianskej univerzity pravidelne úspešne reprezentujú svoju Alma mater v rôznych športových disciplínach. Aj začiatkom septembra sa v Bratislave konali Univerzitné majstrovstvá...

Kategória: Oznamy

12.09.2016

Módny návrhár 2016

Módny návrhár 2016

V sobotu 10. septembra sa v Ružomberku uskutočnil už piaty ročník československej súťaže Módny návrhár. Podujatie bolo realizované pod záštitou ministra kultúry Mareka Maďariča, rektora...

Kategória: Správy rektora

07.09.2016

Konferencia NATO EOD Demonstrations and Trials 2016

Konferencia NATO EOD Demonstrations and Trials 2016

V Bratislave sa dňa 6. septembra pod záštitou Divízie pre bezpečnostné výzvy NATO konal už štvrtý ročník NATO EOD Demonstrations and Trials 2016. Hlavnou témou bola „Ochrana ako komplexná...

Kategória: Oznamy

02.09.2016

Výberové konanie - odborný asistent - FŠT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z....

Kategória: Výberové konania

30.08.2016

Na Alexandra Dubčeka spomínajú aj v Rakúsku

Na Alexandra Dubčeka spomínajú aj v Rakúsku

Pri príležitosti 95. výročia narodenia Alexandra Dubčeka si život nášho politika s „ľudskou tvárou“ pripomenuli aj v rakúskom mestečku St. Pölten prostredníctvom príbehov z jeho života a...

Kategória: Správy rektora

30.08.2016

Reportáž z detskej univerzity 2016

Milí priatelia,  môžete si pozrieť reportáž Trenčianskeho terajšku z detskej univerzity na...

Kategória: Oznamy

26.08.2016

Trenčianska univerzita má ďalších malých absolventov Detskej univerzity

Trenčianska univerzita má ďalších malých absolventov Detskej univerzity

Trenčianska univerzita odpromovala úspešných študentov Detskej univerzity. Aj tento rok sa deti tešili z bohatého programu, ktorý na rozdiel od minulých ročníkov prebiehal aj priamo na fakultách...

Kategória: Správy rektora

26.08.2016

Výberové konanie - výskumný pracovník

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme...

Kategória: Výberové konania

23.08.2016

Výstava slovenského textilného dizajnu mladých študentov FPT TnUAD v Moskve

„Úspešné ťaženie našich mladých módnych tvorcov z Oddelenia priemyselného dizajnu Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka pokračuje do ďalšej módnej mekky. Po...

Kategória: Podujatia

19.08.2016

Výberové konanie - odborný asistent - FŠT

Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone...

Kategória: Výberové konania

19.08.2016

Výberové konanie - odborný asistent - FŠT

Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone...

Kategória: Výberové konania

17.08.2016

Tohoročná detská univerzita prekvapila aj samotných organizátorov!

Tohoročná detská univerzita prekvapila aj samotných organizátorov!

Trenčianska univerzita organizuje každoročne aj špeciálne niekoľkodňové podujatie pre mladších žiakov, pod názvom Trenčianska detská univerzita. Do programu sa zapájajú nielen jednotlivé fakulty, ale...

Kategória: Oznamy, Tlačové správy

29.07.2016

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne disponuje rovnakou najmodernejšou technológiou, akou liečia aj Cristiana Ronalda

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne disponuje rovnakou najmodernejšou technológiou, akou liečia aj  Cristiana Ronalda

Známy futbalista a reprezentant Cristiano Ronaldo sa po zranení vo finálovom zápase na EURO 2016 podľa medializovaných informácií podrobuje liečbe hyperbarickou oxygenoterapiou. Rovnakú...

Kategória: Oznamy

26.07.2016

Výberové konanie - výskumný pracovník - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií v Púchove  Dekan Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra...

Kategória: Výberové konania

26.07.2016

Výberové konanie - docent - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií v Púchove Dekan Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v...

Kategória: Výberové konania

26.07.2016

Výberové konanie - odborný asistent - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove Dekan Fakulty priemyselných technológií so sídlom v Púchove Trenčianskej univerzity...

Kategória: Výberové konania

26.07.2016

Výberové konanie - odborný asistent - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií v Púchove  Dekan Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra...

Kategória: Výberové konania

25.07.2016

Milí študenti magisterského, inžinierskeho, či doktorandského štúdia!

Využite príležitosť stráviť jeden deň po boku niektorého zo zamestnancov OSN vo Viedni a spoznať ich náplň práce a medzinárodné prostredie, v ktorom pracujú! Svoje prihlášky zasielajte Slovenskej...

Kategória: Všeobecné

22.07.2016

Módny návrhár 2016

Módny návrhár 2016

5. ročník československej súťaže Módny návrhár sa uskutoční dňa 10. 09. 2016 vo Veľkej dvorane KD AH Ružomberok.

Kategória: Podujatia

22.07.2016

Výberové konanie - odborný asistent - FŠT

Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone...

Kategória: Výberové konania

22.07.2016

Výberové konanie - odborný asistent - FŠT

Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone...

Kategória: Výberové konania

22.07.2016

Výberové konanie - odborný asistent - FŠT

Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone...

Kategória: Výberové konania

11.07.2016

Promócie študentov Univerzity tretieho veku

Promócie študentov Univerzity tretieho veku

Po trojročnom a dvojročnom nadstavbovom štúdiu si aj úspešní absolventi Univerzity tretieho veku prevzali svoje osvedčenia z rúk prorektorky doc. Ing. Marty Kianicovej, PhD. Osvedčenie...

Kategória: Oznamy

08.07.2016

Vzdelávací kurz pre stredoškolákov CATIA V5

Vzdelávací kurz  pre stredoškolákov CATIA V5

Fakulta špeciálnej techniky pripravila počas letných prázdnin od 4.7. do 8. 7. 2016  vzdelávací kurz  3D CAD systém CATIA V5 určený pre študentov 3. a 4. ročníka stredných...

Kategória: Oznamy

08.07.2016

Výberové konanie - odborný asistent - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne...

Kategória: Výberové konania

07.07.2016

Základný kurz Bazálnej stimulácie®

Základný kurz Bazálnej stimulácie®

INSTITUT Bazální stimulace® s.r.o. v spolupráci s Fakultou zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne organizovali v dňoch 21. - 23. júna 2016...

Kategória: Podujatia

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Informácie pre uchádzačov
ECTS Guide
EUR ING Title
Portál pre absolventov
CENTRUM TRANSFÉRU TECHNOLÓGIÍ - CENTRATECH
Študentské Centrum TnUAD
Študentské rádio TrenchTown
Univerzita tretieho veku
Trenčianska detská univerzita