Facebook
Twitter
Google+
 

Menovanie prorektorov na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Dňa 11. januára 2017 vymenoval rektor Trenčianskej univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. v súlade s § 10. ods. 10 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a po schválení v Akademickom senáte Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne do funkcie prorektorov s účinnosťou od 16. 01. 2017. Do funkcie prorektora pre výchovu a vzdelávanie bola vymenovaná doc. Ing. Marta Kianicová, PhD., prorektorom pre stratégiu a rozvoj bude doc. Ing. Peter Lipták, CSc. a  prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. bol vymenovaný do funkcie prorektora pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy.

Prorektorom zaželal rektor našej univerzity Jozef Habánik veľa úspechov pri plnení úloh vyplývajúcich z ich funkcie.

Menovanie prorektorov na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Naša univerzita na výstave PRO EDUCO v Košiciach

V dňoch 29. novembra až 1. decembra 2016 sa konal medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO v Košiciach. Ten sa primárne zameriava na ponuku vzdelávania a uplatnenia sa absolventov na trhu práce. Návštevníci majú jedinečnú možnosť nájsť pod jednou strechou vyše 80 inštitúcií poskytujúcich služby v oblasti vzdelávania a kariéry a prostredníctvom priamej komunikácie získať potrebné informácie od kompetentných osôb.

Počas troch dní sa na veľtrhu predstavila aj naša Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Reprezentanti z radov študentov našich fakúlt zodpovedali množstvo otázok uchádzačom o štúdium na Trenčianskej univerzite. Zaujímali ich najmä možnosti štúdia, podmienky prijatia, vybavenosť učební a laboratórií, možnosť študovať priamo v praxi, tiež...

Naša univerzita na výstave PRO EDUCO v Košiciach

Na Trenčianskej univerzite sa uskutočnilo menovanie nových prednostov kliník

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. spolu s riaditeľom Fakultnej nemocnice v Trenčíne MUDr. Stanislavom Pastvom vymenoval v piatok 2. decembra do funkcií nových prednostov kliník. Udialo sa tak na základe Zmluvy o praktickej výučbe študentov jednej z fakúlt Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a to konkrétne Fakulty zdravotníctva.

Šiestim klinikám boli v súlade so zákonom, štatútom univerzity a zriaďovacou listinou Fakultnej nemocnice taktiež vydané štatúty. Tie vymedzujú základné zameranie, činnosti a úlohy a ustanovujú vzťah k Fakulte zdravotníctva a univerzite.

Novým povereným prednostom Chirurgickej kliniky FN Trenčín a zároveň prednostom Kliniky úrazovej chirurgie bude MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA....

Na Trenčianskej univerzite sa uskutočnilo menovanie nových prednostov kliník

95 rokov od narodenia politika s ľudskou tvárou

Cez víkend sa v Uhrovci konali oslavy 95. výročia narodenia Alexandra Dubčeka, významnej osobnosti moderných dejín Slovenska a európskej politiky. Spomienkové podujatie sa konalo pod záštitou predsedu vlády a slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.

Na organizácii sa podieľali okrem samotnej obce Uhrovec aj Trenčiansky samosprávny kraj, Matica Slovenská a Trenčianske múzeum. Naša univerzita, Ústav politických vied SAV, Nezisková organizácia Ľudovíta Štúra, a Spoločnosť Alexandra Dubčeka, pri tejto príležitosti pripravili dva bloky odborných seminárov. Odznelo množstvo zaujímavých prednášok a prítomní hostia si mali možnosť pozrieť unikátne filmové dokumenty. Rektor Trenčianskej univerzity, ktorá nesie meno Alexandra Dubčeka už od roku 2002, Jozef Habánik...

95 rokov od narodenia politika s ľudskou tvárou

Na tlačovej konferencii predstavil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan úspechy slovenských výskumníkov

Minister školstva Peter Plavčan predstavil úspechy slovenských výskumníkov, ktoré dosiahli vo výzve Teaming rámcového programu EÚ pre podporu výskumu a inovácií Horizont 2020. V celkovom hodnotení z približne 150 uchádzačov sa medzi trinásť najlepších dostali projekty Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovenskej akadémie vied a Národného lesníckeho centra vo Zvolene. O ich úspechu rozhodla vysoká úroveň a excelentnosť.

Do prvej desiatky sa dostal vedecký tím z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne s projektom vybudovania Výskumného centra pre funkčné a povrchovo upravované sklá s názvom FunGlass. Vďaka nemu získal zo strany Európskej komisie aj financovanie vo forme grantu vo výške 15 miliónov eur. 

Viac informácii nájdete na:

https...

Na tlačovej konferencii predstavil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan úspechy slovenských výskumníkov

RSS

Aktuality

23.01.2017

Prezentácia prác študentov Oddelenia priemyselného dizajnu

Prezentácia prác študentov Oddelenia priemyselného dizajnu

Dňa 18. 01. 2017 sa v ateliéri Oddelenia priemyselného dizajnu Fakulty priemyselných technológií v Púchove TnUAD v Trenčíne, uskutočnila prezentácia semestrálnych prác študentov bakalárskeho...

Kategória: Oznamy

11.01.2017

Menovanie prorektorov na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Menovanie prorektorov na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Dňa 11. januára 2017 vymenoval rektor Trenčianskej univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. v súlade s § 10. ods. 10 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a po schválení...

Kategória: Správy rektora

10.01.2017

Výberové konanie - vedúci katedry - FŠT

Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone...

Kategória: Výberové konania

03.01.2017

Výberové konanie - odborný asistent - Politológia

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, zákonom...

Kategória: Výberové konania

22.12.2016

Vianočný pozdrav

Vianočný pozdrav

Prajeme všetkým spokojné sviatky a všetko dobré do nového roku :)

Kategória: Oznamy

22.12.2016

Výberové konanie - docent - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne...

Kategória: Výberové konania

22.12.2016

Výberové konanie - docent - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií v Púchove  Dekanka Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra...

Kategória: Výberové konania

22.12.2016

Výberové konanie - odborný asistent - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií v Púchove  Dekanka Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra...

Kategória: Výberové konania

22.12.2016

Výberové konanie - odborný asistent - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií v Púchove  Dekanka Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra...

Kategória: Výberové konania

18.12.2016

Župan TSK medzi ocenenými za rozvoj vedy a vzdelanosti

Župan TSK medzi ocenenými za rozvoj vedy a vzdelanosti

Na pôde púchovskej Fakulty priemyselných technológií (FPT) Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa vo štvrtok 15. decembra 2016 uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady...

Kategória: Oznamy

13.12.2016

20 rokov FPT v Púchove

20 rokov FPT v Púchove

Fakulta priemyselných technológií v Púchove, TnUAD v Trenčíne v roku 2016 zavŕšila 20 rokov svojej existencie. Pri príležitosti osláv tohto výročia sa dňa 1. 12. 2016 v aule fakulty uskutočnilo...

Kategória: Oznamy

13.12.2016

Voľby kandidáta na rektora

UZNESENIE Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne k bodu 8 z RZ AS TnUAD dňa 23. 11. 2016 Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na...

Kategória: Zamestnanci

12.12.2016

Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva

Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva

Dňa 8. decembra 2016 sa na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočnil Deň otvorených dverí. Deň otvorených dverí je na Fakulte zdravotníctva...

Kategória: Podujatia

08.12.2016

Univerzitná kvapka krvi 2016

Univerzitná kvapka krvi 2016

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Stredná odborná škola Púchov v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR   pozýva    študentov...

Kategória: Podujatia

07.12.2016

Menovanie dekana na Fakulte priemyselných technológií

Menovanie dekana na Fakulte priemyselných technológií

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., na základe návrhu Akademického senátu Fakulty priemyselných technológií v Púchove, vymenoval dňa 7. 12....

Kategória: Oznamy

06.12.2016

Prednášky na univerzite v Minsku

Prednášky na univerzite v Minsku

V dňoch 21. až 25. novembra 2016 navštívil vedúci Katedry numerických metód a výpočtového modelovania Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity, doc. Krmela...

Kategória: Podujatia

05.12.2016

Fakulta zdravotníctva organizovala už 10. ročník vedeckej konferencie Trenčiansky ošetrovateľský deň

Fakulta zdravotníctva organizovala už 10. ročník vedeckej konferencie Trenčiansky ošetrovateľský deň

Dňa 30 .novembra 2016 sa konala pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. vedecká konferencia 10. Trenčiansky ošetrovateľský deň....

Kategória: Podujatia

05.12.2016

Naša univerzita na výstave PRO EDUCO v Košiciach

Naša univerzita na výstave PRO EDUCO v Košiciach

V dňoch 29. novembra až 1. decembra 2016 sa konal medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO v Košiciach. Ten sa primárne zameriava na ponuku vzdelávania a uplatnenia sa absolventov na trhu...

Kategória: Správy rektora

02.12.2016

Na Trenčianskej univerzite sa uskutočnilo menovanie nových prednostov kliník

Na Trenčianskej univerzite sa uskutočnilo menovanie nových prednostov kliník

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. spolu s riaditeľom Fakultnej nemocnice v Trenčíne MUDr. Stanislavom Pastvom vymenoval v piatok...

Kategória: Správy rektora

01.12.2016

Vysoké školy, ktoré stoja za to!

Vysoké školy, ktoré stoja za to!

Hospodárske noviny uverejnili na svojej stránke rebríček škôl, na ktorých sa oplatí študovať z pohľadu budúceho zamestnania. "Ekonómov, informatikov a technikov vyhľadávajú zamestnávatelia...

Kategória: Oznamy

30.11.2016

Menovanie dekana na Fakulte špeciálnej techniky

Menovanie dekana na Fakulte špeciálnej techniky

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, na základe návrhu Akademického senátu Fakulty špeciálnej techniky, vymenoval dňa 30. 11. 2016 do funkcie dekana Fakulty...

Kategória: Oznamy

29.11.2016

Výberové konanie - profesor - FZ

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,...

Kategória: Výberové konania

29.11.2016

Výberové konanie - profesor - FŠT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z....

Kategória: Výberové konania

29.11.2016

Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva

Vedenie Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne pozýva všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa  8. decembra 2016 na Fakulte zdravotníctva TnUAD...

Kategória: Podujatia

28.11.2016

95 rokov od narodenia politika s ľudskou tvárou

95 rokov od narodenia politika s ľudskou tvárou

Cez víkend sa v Uhrovci konali oslavy 95. výročia narodenia Alexandra Dubčeka, významnej osobnosti moderných dejín Slovenska a európskej politiky. Spomienkové podujatie sa konalo pod...

Kategória: Správy rektora

28.11.2016

Na tlačovej konferencii predstavil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan úspechy slovenských výskumníkov

Na tlačovej konferencii predstavil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan úspechy slovenských výskumníkov

Minister školstva Peter Plavčan predstavil úspechy slovenských výskumníkov, ktoré dosiahli vo výzve Teaming rámcového programu EÚ pre podporu výskumu a inovácií Horizont 2020....

Kategória: Správy rektora

24.11.2016

MIKULÁŠSKY MIX VOLEJBALOVÝ TURNAJ TnUAD

Dňa 05.12.2016 (v pondelok) sa  odohrá univerzitný turnaj v mix volejbale (minimálne 2 dievčatá v tíme) študentov TnUAD, v telocvični na Študentskej 2, na Sihoti. Začiatok turnaja:...

Kategória: Podujatia

23.11.2016

Slovenská veda boduje v zahraničí, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne vytvorí Výskumné centrum pre funkčné a povrchovo upravované sklá

Slovenská veda boduje v zahraničí, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne vytvorí Výskumné centrum pre funkčné a povrchovo upravované sklá

Trenčianska univerzita sa stala úspešným slovenským riešiteľom  v silnej konkurencii 167 predložených projektov z celej Európskej únie.  Projekt zameraný na excelentný výskum...

Kategória: Oznamy

16.11.2016

Deň otvorených dverí 2016 na Fakulte špeciálnej techniky

Deň otvorených dverí 2016 na Fakulte špeciálnej techniky

Dňa 16. novembra 2016 sa v aule Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočnil Deň otvorených dverí. Účastníkom boli predstavené fakultné...

Kategória: Oznamy

16.11.2016

Trenčianska Univerzitná kvapka krvi sa tento rok niesla pod heslom „Aj ty môžeš byť niečí superhrdina!“

Trenčianska Univerzitná kvapka krvi sa tento rok niesla pod heslom „Aj ty môžeš byť niečí superhrdina!“

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne  v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR zorganizovala v dňa 14. novembra 2016 ďalší ročník podujatia...

Kategória: Oznamy

16.11.2016

Na Hokejovom turnaji univerzít Slovenskej republiky 2016 sme získali striebro

Na Hokejovom turnaji univerzít Slovenskej republiky 2016 sme získali  striebro

Na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu v Bratislave sa 3. novembra 2016 konal štvrtý ročník Hokejového turnaja univerzít Slovenskej republiky. Veľmi kvalitný výkon predviedol práve tím...

Kategória: Oznamy

14.11.2016

Víťazstvo študentky Fakulty zdravotníctva v celoslovenskej súťaži Florence roka 2016!

Víťazstvo študentky Fakulty zdravotníctva v celoslovenskej súťaži Florence roka 2016!

V dňoch 21.10. – 23.10. 2016  vyvrcholila súťaž Florence roka 2016 stretnutím finálovej dvadsiatky súťažiacich z celého Slovenska v Trebišove.  Do súťaže sa mohli zapojiť...

Kategória: Podujatia

10.11.2016

Týždeň vedy a techniky na Fakulte zdravotníctva

Týždeň vedy a techniky na Fakulte zdravotníctva

V rámci Týždňa vedy a techniky na TnUAD zorganizovala Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v spolupráci s Ružovou stužkou n.f. - členom konzorcia pre...

Kategória: Podujatia

10.11.2016

2. ročník Nočného turnaja vo volejbale študentov stredných škôl, o pohár dekana FSEV

2. ročník Nočného turnaja vo volejbale študentov stredných škôl, o pohár dekana FSEV

Po minuloročnom úspechu sa na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne konal v noci zo štvrtka 10. novembra na piatok 11. 11. 2016 druhý...

Kategória: Správy rektora

09.11.2016

Výberové konanie - profesor - Katedra politológie

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Rektor  Trenčianskej univerzity  Alexandra  Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z....

Kategória: Výberové konania

07.11.2016

Týždeň vedy a techniky na Trenčianskej univerzite

Týždeň vedy a techniky na Trenčianskej univerzite

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku bude v dňoch 7. až 13. novembra prebiehať Týždeň vedy a techniky aj na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Zámerom každoročne konaného...

Kategória: Správy rektora

04.11.2016

Pozvánka na Workshop: Prezentácia nového modelu plne automatického mikrotvrdomera s praktickou ukážkou

Pozvánka na Workshop: Prezentácia nového modelu plne automatického mikrotvrdomera s praktickou ukážkou

Milí študenti, spoločnosť LECO, v spolupráci s Katedrou strojárstva Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, poriada workshop s tematickým zameraním na...

Kategória: Podujatia

04.11.2016

Diskusné fórum FZ - Včasná diagnostika a skríning karcinómu prsníka

Diskusné fórum FZ - Včasná diagnostika a skríning karcinómu prsníka

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka organizuje v rámci Týždňa vedy a techniky na TnUAD diskusné fórum na tému „Včasná diagnostika a skríning karcinómu...

Kategória: Podujatia

03.11.2016

Deň otvorených dverí na Fakulte špeciálnej techniky

Deň otvorených dverí na Fakulte špeciálnej techniky

Dňa 16. Novembra 2016 o 9.00 hod. v aule Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín – Záblatie, Pri parku 19 sa uskutoční Deň otvorených...

Kategória: Podujatia, Kalendár podujatí

03.11.2016

Voľby do študentskej rady vysokých škôl

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súvislosti s oznámením Predsedu Valného zhromaždenia ŠRVŠ o vyhlásení volieb do ŠRVŠ

Kategória: Študenti

02.11.2016

10. Trenčiansky ošetrovateľský deň

10. Trenčiansky ošetrovateľský deň

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Fakultnou nemocnicou...

Kategória: Podujatia, Kalendár podujatí

28.10.2016

Deň otvorených dverí, Dni vedy a techniky a Večer výskumníka na FPT

Deň otvorených dverí, Dni vedy a techniky a Večer výskumníka na FPT

Vedenie Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity pozýva študentov a širokú verejnosť na Dni otvorených dverí a Dni vedy a techniky v dňoch 14. až 16. novembra...

Kategória: Podujatia

27.10.2016

Týždeň vedy a techniky

Týždeň vedy a techniky

Milí študenti, na Trenčianskej univerzite bude v dňoch 7. až 13. novembra 2016 prebiehať týždeň vedy a techniky na fakultách našej univerzity. Viac informácií nájdete na plagáte a v priloženom...

Kategória: Podujatia

27.10.2016

Beánie 2016 FSEV

Beánie 2016 FSEV

Vážení študenti, príďte na Beánie 2016 Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov 8. novembra 2016. Podrobnosti nájdete na priloženom plagáte. Zároveň prebieha súťaž o...

Kategória: Podujatia

26.10.2016

Spomienkové podujatie

Spomienkové podujatie

Vážení študenti, pozývame Vás na Spomienkové podujatie - 95. výročie narodenia Alexandra Dubčeka. Vrámci podujatia sa uskutoční odborný seminár Alexander Dubček, politik s ľudskou tvárou a naša...

Kategória: Podujatia

21.10.2016

Univerzitná kvapka krvi 2016

Univerzitná kvapka krvi 2016

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR pozýva študentov i zamestnancov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v...

Kategória: Kalendár podujatí, Podujatia

21.10.2016

Výberové konanie - docent - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneFakulta sociálno-ekonomických vzťahov Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne...

Kategória: Výberové konania

20.10.2016

Výberové konanie - tajomník fakulty - FŠT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálnej techniky Dekan Fakulty špeciálnej techniky  Trenčianskej univerzity  Alexandra  Dubčeka v Trenčíne...

Kategória: Výberové konania

19.10.2016

Výberové konanie - vedúci Centra transferu technológií

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z....

Kategória: Výberové konania

19.10.2016

Výberové konanie - profesor - FŠT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z....

Kategória: Výberové konania

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Informácie pre uchádzačov
Univerzitná knižnica TnUAD
ECTS Guide
EUR ING Title
Portál pre absolventov
CENTRUM TRANSFÉRU TECHNOLÓGIÍ - CENTRATECH
Študentské Centrum TnUAD
Študentské rádio TrenchTown
Univerzita tretieho veku
Trenčianska detská univerzita