Facebook
Twitter
Google+
 

Otvorený list vedeckých pracovníkov TnUAD vedeniu TV Markíza

Touto cestou reagujeme na reportáž redaktorky B. Marekovej, odvysielanú v hlavných správach TV Markíza dňa 28. novembra 2015. Celú reportáž nemožno označiť inak ako poškodzovanie dobrého mena nás a našich špičkových pracovísk. V žiadnom prípade nejde iba o akési kurzy angličtiny, ktoré jedna z lektoriek subjektívne označila ako nedostatočné. Všetky aktivity projektu, vrátane omnoho významnejších, ako je organizovanie medzinárodných konferencií, vytvorenie pracoviska pre transfer technológií z akademickej sféry do priemyselnej praxe (Centratech), či mnoho ďalších kurzov a individuálnych jazykových aj softvérových školení. Samotná angličtina je jednou z aktivít projektu a vyjadrujeme spokojnosť s jej špecifickou formou, napr. jeden lektor na jedného vedeckého pracovníka....

Otvorený list vedeckých pracovníkov TnUAD vedeniu TV Markíza

Vyhlásenie TnUAD k reportáži TV Markíza

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne odmieta nepravdivé,  účelovo zavádzajúce a manipulatívne tvrdenia v reportáži Barbory Marekovej, odvysielané v Televíznych novinách TV Markíza dňa 28.11.2015. 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne vyzýva TV Markíza o okamžité verejné ospravedlnenie, v opačnom prípade podnikne príslušné právne kroky na očistenie svojho mena.

K uvedenému prikladáme komunikáciu s redaktorkou, ktorá potvrdzuje, že odvysielaná reportáž je hrubou manipuláciou faktov.

 

Kvôli obsiahlosti e-mailovej komunikácie, uvádzame nižšie jej prepis.

Žiadosť o informácie reportérky TV Markíza Barbory Marekovej

Dobry den, pan rektor,

na Trenčianskej univerzite momentálne prebieha program hradený z eurofondov s názvom „Zvyšovanie...

Vyhlásenie TnUAD k reportáži TV Markíza

Volejbalová noc na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov

Noc z 19. novembra na 20. novembra sa na pôde Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne niesla v športovom duchu. Po prvý raz sa uskutočnil Nočný volejbalový turnaj stredných škôl o pohár dekana FSEV v zmiešaných družstvách. Celkovo sa turnaja zúčastnilo 56 študentov zo 6 stredných škôl z Trenčianskeho, ale aj Trnavského kraja. V rámci turnaja si všetky stredné školy odohrali jeden nesúťažný zápas s družstvom študentov FSEV.

Turnaj slávnostne otvoril rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD. spoločne s dekanom fakulty doc. Mgr. Sergejom Vojtovičom, DrSc. Počas turnaja vládla výborná atmosféra a výkony jednotlivých družstiev boli výnimočné. Atmosféra hry v nočných hodinách...

Volejbalová noc na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov

Študenti našej univerzity opäť skórovali

V stredu 4. novembra sa na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu v bratislavskom Ružinove konal už tretí ročník Hokejového turnaja univerzít Slovenskej republiky. Do turnaja bolo tento rok zapojených osem univerzít a samozrejme, že nechýbal ani náš tím z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Naši nadaní študenti sa v neľahkých zápasoch pod odbornou taktovkou trénera Mariána Smerčiaka prebojovali až na priečku víťazov a odniesli si domov až dve ocenenia: Pohár za 3. miesto v turnaji a individuálnemu oceneniu sa tešil študent Martin Babják, ktorý bol ocenený ako najlepší brankár turnaja.

Podporu a uznanie za úctyhodný výkon bol študentom vyjadriť aj Jozef Habánik, rektor univerzity: „Som veľmi vďačný, že sa zapájate aj do športových aktivít, lebo šport ide...

Študenti našej univerzity opäť skórovali

Študenti Fakulty zdravotníctva TnUAD pracujú so špičkovým výučbovým a prístrojovým vybavením

Fakulta zdravotníctva TnUAD rozšírila prístrojové vybavenie ako aj počet a rozsah učebných pomôcok o špičkové zariadenia, ktoré boli zakúpené z projektu s názvom „Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chce ponúknuť kvalitné a moderné vzdelávanie“, v rámci podprogramu Inovácia študijných programov v celkovej hodnote projektu v hodnote 1,7 mil. €.

Rektor univerzity Jozef Habánik predstavil na začiatku nového akademického roka novinky, ktoré čakajú jej nových, aj súčasných študentov. Okrem potešujúcej správy o rozšírení wi-fi na internátoch ide najmä o doplnenie rôznych laboratórnych prístrojov a študijných pomôcok, ktoré posunú výučbu a výskum výrazne dopredu. „Našim cieľom je krok po kroku zvyšovať kvalitu výučby. Vďaka tomuto projektu sa nám podarilo...

Študenti Fakulty zdravotníctva TnUAD pracujú so špičkovým výučbovým a prístrojovým vybavením
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Informácie pre uchádzačov
ECTS Guide
Portál pre absolventov
CENTRUM TRANSFÉRU TECHNOLÓGIÍ - CENTRATECH
Študentské Centrum TnUAD
Študentské rádio TrenchTown
Centrum podpory pre študentov so špecifickými potrebami
Univerzita tretieho veku
Trenčianska detská univerzita