Facebook
Twitter
Google+
 

Medzinárodná konferencia Ošetrovateľstvo a zdravie

Pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., a hlavného hygienika Slovenskej republiky prof. MUDr. Ivana Rovného, PhD., MPH sa v stredu 16. apríla 2014 konala medzinárodná vedecká konferencia s názvom Ošetrovateľstvo a zdravie VIII.

Na konferencii sa prezentovali vedecké práce v dvoch blokoch ošetrovateľstvo a zdravie s prednáškami napríklad: Status a význam geragogiky v aktívnom starnutí, Zdravotné uvedomenie a správanie sa obyvateľov SR v roku 2013, Ošetřovatelská diagnostika v podpoře zdraví, Súčasné trendy v diagnostike POCT, Vplyv zdravotného uvedomenia na konzumáciu potravín, Problematika Clostridium difficile v geriatrickom ošetrovateľstve, Globálna stratégia boja s chronickými neprenosnými...

Medzinárodná konferencia Ošetrovateľstvo a zdravie

Udelenie čestných titulov Doctor honoris causa na našej univerzite

Vedecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne spoločne s Vedeckou radou Fakulty priemyselných technológií a Vedeckou radou Fakulty špeciálnej techniky udelila na svojom slávnostnom zasadnutí, vo štvrtok 10. apríla 2014, čestný titul Doctor honoris causa Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne dvom významným vedcom a vysokoškolským pedagógom prof. Ing. Eugenovi Jónovi, DrSc. a prof. Ing. Vojtěchovi Hrubému, CSc.

Ocenila tým zásluhy prof. Jónu za celoživotné dielo v oblasti anorganických materiálov a technológií a prof. Hrubého za jeho celoživotné dielo v oblasti špeciálnej strojárskej techniky a strojárskych technológií a materiálov. Obaja čestní doktori svojou profesionálnou prácou v uvedených oblastiach prispeli významnou mierou...

Udelenie čestných titulov Doctor honoris causa na našej univerzite

Študenti dostali príležitosť vyjadriť svoj názor priamo rektorovi

V Študentskom centre TnUAD v Trenčíne mali dnes 20. marca 2014 študenti príležitosť vyjadriť svoj názor a zapojiť sa do diania na našej univerzite v neformálnej diskusii s rektorom doc. Ing. Jozefom Habánikom, PhD.

V rámci naplánovaných podujatí sa dnes náš rektor stretol so študentmi, ktorí sa ho mohli spýtať na čokoľvek z jeho pracovného i súkromného života. Študenti sa zaujímali o dianie na univerzite, vízie do budúcnosti a ťažké rozhodnutia, ktoré musí robiť rektor univerzity.

V Študentskom centre sa môžete tešiť na viacero podujatí, medzi ktoré patria diskusie s úspešnými absolventmi univerzity, motivačné semináre a filmy, stretnete sa tu s významnými zamestnávateľmi z regiónu i mimo neho a množstvo ďalšieho. Stačí sledovať funpage stránku centra na Facebooku: Štud...

Študenti dostali príležitosť vyjadriť svoj názor priamo rektorovi

Zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie na pôde našej univerzity

Na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa v termíne od 6. do 7. marca 2014 konalo 66. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie a zasadnutie pléna Inštitútu Slovenskej rektorskej konferencie. Hostiteľom sa stal rektor našej univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.

Hlavnými témami rokovania boli schválenie Návrhu výročnej správy a správy o hospodárení za rok 2013, schválenie Návrhu plánu činnosti a návrh rozpočtu na rok 2014 a návrh metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2014 pre verejné vysoké školy – vyjadrenie Slovenskej rektorskej konferencie.

Zasadnutie organizačne zabezpečila Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Inštitútom Slovenskej rektorskej konferencie.

Zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie na pôde našej univerzity

Trenčianska univerzita otvorila nový priestor pre aktívnych študentov

Po aktívnom zapojení do národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“, ktorého cieľom je prepojenie vysokoškolského vzdelávania s firemnou praxou, prišla Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne  s ďalšou ponukou  na podporu sebarealizácie študentov v novovybudovanom priestore Študentského centra.

Hlavnou myšlienkou Študentského centra Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je vytvorenie spoločného priestoru pre mimoškolské aktivity študentov orientované na študentské mobility, vytvorenie neformálneho prednáškového priestoru pre zaujímavých motivačných rečníkov, úspešných absolventov, mladých podnikateľov a v neposlednom rade vytvorenie priestoru pre študentské firmy a start-up spoločnosti. Študentské centrum...

Trenčianska univerzita otvorila nový priestor pre aktívnych študentov
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Informácie pre uchádzačov
Portál pre absolventov
Kalendár podujatí
uplynulé Apríl - 2014 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02
03
04 05 06
07
08
09
10
11
12 13
14 15
16
17 18 19 20
21 22
23
24 25 26 27
28 29 30  
Štvrtok, 03. apríl 2014
Utorok, 08. apríl 2014
Streda, 23. apríl 2014