Facebook
Twitter
Google+
 

Mobility našich študentov budú rozšírené o ďalšie krajiny a univerzity

Katedra politológie Trenčianskej univerzity bola hostiteľom ďalšej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Nosnou témou boli aktuálne otázky politiky. Prednášajúcimi boli vedeckí pracovníci nielen zo slovenských univerzít, ale aj viacerí zahraniční odborníci z Chorvátska, či Macedónska.

Vedecká konferencia bola tentokrát rozdelená na tri sekcie: Teória politiky, Medzinárodná politika a bezpečnosť a Sociálna politika. Najviac zahraničných účastníkov prezentovalo svoje prednášky práve v sekcii politiky a bezpečnosti a to nielen v súvislosti s neutíchajúcou migračnou krízou.

Pre rektora Trenčianskej univerzity Jozefa Habánika bolo najvýznamnejším krokom tejto konferencie stretnutie so zástupcami macedónskych univerzít, Univerzity turizmu a manažmentu v Skopje...

Mobility našich študentov budú rozšírené o ďalšie krajiny a univerzity

Zimná univerziáda aj s účasťou študentov Trenčianskej univerzity

Zimná univerziáda 2016 sa tento rok uskutoční v Košiciach v termíne od 15. do 18. februára. Univerzitní študenti z celého Slovenska budú súťažiť v alpskom aj bežeckom lyžovaní, biatlone, futsale, karate, stolnom tenise, florbale, bedmintone, ale aj tanečných disciplínach. Práve v posledných spomínaných športoch bude mať svoje zastúpenie aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, ktorej študenti sa už niekoľko rokov venujú profesionálnym športovým činnostiam a ligovým zápasom. Na zimnej univerziáde budú univerzitu reprezentovať: Tatiana Magátová, študentka personalistiky na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov, ktorá už získala titul II. Vicemajsterky Akademických majstrovstiev SR v štandardných tancoch. So svojim tanečným partnerom sú držiteľmi A kategórie...

Zimná univerziáda aj s účasťou študentov Trenčianskej univerzity

Výnimočná Trenčianska detská univerzita

Na Trenčianskej univerzite je opäť počuť detský smiech a veľké množstvo zvedavých otázok. Začala sa výnimočná Trenčianska detská univerzita, ktorá je zorganizovaná ako ústretový krok pre rodičov detí, ktorých školy zostali zatvorené z dôvodu štrajku učiteľov a univerzita ich tak prichýlila na pár dní pod svoje akademické krídla.

„Sám často upozorňujem na celkovo finančne poddimenzované školstvo a potrebné systémové zmeny, ale tiež z pozície otca veľmi dobre poznám, ako musia rodičia školákov improvizovať v práci, keď dieťa náhodou ochorie, alebo je z akéhokoľvek iného dôvodu počas pracovných dní doma. Rozhodli sme sa preto pomôcť rodičom a pre ich ratolesti sme pripravili vzdelávací program vysokoškolskými metódami, ale aj hravou a zábavnou formou“. Vysvetľuje rektor...

Výnimočná Trenčianska detská univerzita

Trenčianska univerzita rozširuje svoju vedeckú infraštruktúru o nové výskumné centrum

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov (CEDITEK). Nové výskumné centrum je vybudované vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840,- €.

CEDITEK bude s celoslovenskou pôsobnosťou zabezpečovať realizáciu špičkových výskumných a vývojových aktivít pre oblasť materiálového výskumu podľa zamerania súčastí Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, a to:

 

  • Výskum skla, keramiky a silikátových materiálov, so špeciálnym zameraním pre aplikácie v strojárskom, automobilovom, sklárskom a obrannom priemysle a v oblastiach zameraných na zdravotnú starostlivosť a zvýšenie kvality života populácie Slovenskej...
Trenčianska univerzita rozširuje svoju vedeckú infraštruktúru o nové výskumné centrum

Vernisáž študentov Fakulty priemyselných technológií

V piatok 11.decembra 2015 sa v priestoroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského  uskutočnila slávnostná vernisáž projektu študentov Oddelenia priemyselného dizajnu Katedry materiálového inžinierstva Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne s názvom „Duša slovanská“, ktorá predstavuje prierez súčasnej tvorby mladých začínajúcich dizajnérov v rámci konceptu ateliéru Textilnej technológie a návrhárstva. Výstava umožňuje nahliadnuť do procesu tvorby modelu od prvotnej inšpirácie k reálnym artefaktom. Tematicky je výstava zameraná hlavne na pretransformovanie tradičného, zakoreneného lokálneho kultúrneho prvku do súčasného kontextu, s dôrazom na detail alebo s použitím tradičných textilných techník ako aj súčasných technológií.

N...

Vernisáž študentov Fakulty priemyselných technológií
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Informácie pre uchádzačov
ECTS Guide
Portál pre absolventov
CENTRUM TRANSFÉRU TECHNOLÓGIÍ - CENTRATECH
Študentské Centrum TnUAD
Študentské rádio TrenchTown
Centrum podpory pre študentov so špecifickými potrebami
Univerzita tretieho veku
Trenčianska detská univerzita