Facebook
Youtube
Instagram
 

Významná spolupráca s čínskou spoločnosťou

Ďalšia významná spolupráca sa črtá po dnešnom stretnutí rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozefa Habánika so zástupcom čínskej spoločnosti  Dahua Technology, Damonom Hu, ktorý je obchodný manažér pre strednú Európu. Spoločnosť je svetový líder v oblasti „security and surveillance“. Pôsobí v 160 krajinách sveta s viac ako 11tis. zamestnancami (z toho 6000 R&D inžinierov). Medzi ich najznámejšie produkty patria kamery so systémom rozoznávania tváre, predmetov a ŠPZ áut. Ďalej sú to rôzne riešenia pre inteligentné mestá a budovy, priemyselné drony, cloudové úložiska v EÚ, video vrátniky na odtlačky prstov, LCD/LED monitory, video steny, systémy pre ochranu štátnych hraníc alebo inteligentné policajné autá. Najnovšie sa zaoberajú výskumom v...

Významná spolupráca s čínskou spoločnosťou

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR potvrdilo Trenčianskej univerzite splnenie všetkých kritérií

V súlade s ustanovením § 85 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan potvrdil Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne začlenenie medzi univerzitné vysoké školy.

Stalo sa tak na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie z jej 101. zasadnutia konaného v dňoch 21. – 22. júna 2017, v ktorom sa konštatuje, že Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne prijala dostatočné opatrenia na začlenenie medzi univerzitné vysoké školy.

Podiel oblastí výskumu, v ktorých univerzita poskytovala doktorandské štúdium bol po prvotnom vyhodnotení plnenia kritérií Akreditačnou komisiou 42,85%. Podľa nového kvantitatívneho kritéria KZU – 3, z apríla 2013, mala poskytovať vysoká škola doktorandské štúdium...

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR potvrdilo Trenčianskej univerzite splnenie všetkých kritérií

Slávnostné otvorenie novo zrekonštruovanej časti gynekologicko-pôrodníckej kliniky

Vo štvrtok 3. 8. 2017 sa za účasti ministra zdravotníctva Tomáša Druckera uskutočnilo slávnostné otvorenie novo zrekonštruovanej ambulantnej časti gynekologicko-pôrodníckej kliniky vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne. Trenčianska pôrodnica získala v rokoch 2013 až 2017 viackrát ocenenie ako najlepšia pôrodnica na Slovensku. Po rekonštrukcii bola dnes slávnostne otvorená a odovzdaná do užívania jej zmodernizovaná ambulantná časť, čo znamená zvýšenie komfortu nielen pre personál, ale najmä pre budúce mamičky.

Gynekologicko-pôrodnícka klinika ako výučbová súčasť Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je držiteľom niekoľkých certifikátov vrátane titulu „Baby friendly hospital“. Klinika poskytuje komplexnú starostlivosť najmä pacientkám...

Slávnostné otvorenie novo zrekonštruovanej časti gynekologicko-pôrodníckej kliniky

Medzinárodná konferencia Mammo-Trend´2017

Dnes 23. júna sa na Trenčianskej univerzite koná už trinásty ročník medzinárodnej zdravotníckej konferencie Mammo-Trend´2017, ktorej spoluorganizátorom je aj Fakulta zdravotníctva TnUAD. Medzinárodná vedecká konferencia mamológov sa realizuje pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Jozefa Habánika v spolupráci s Rádiologickou klinikou s.r.o., spoločnosťou GUTTA Slovakia s.r.o., Sekciou mamárnej diagnostiky SRS, Slovenskou rádiologickou spoločnosťou SLS a zástupcami z Českej rádiologickej spoločnosti a Bulharskej rádiologickej spoločnosti.

Rektor Jozef Habánik pri slávnostnom zahájení vo svojom príhovore uviedol, že spojenie akademického prostredia s klinickou praxou je cesta unikátneho prepojenia najnovších vedeckých poznatkov so skúsenosťami zdravotníckych...

Medzinárodná konferencia Mammo-Trend´2017

Absolventi Trenčianskej univerzity sú čoraz žiadanejší

Očakávaný rebríček uplatniteľnosti absolventov, ktorý je zaujímavým ukazovateľom aj pre výber toho správneho študijného odboru a vysokej školy je už zverejnený. Portál Profesia aj tento rok už po desiatykrát vyhodnotil uplatniteľnosť absolventov jednotlivých škôl, a tak môžeme vidieť, aké sú nové trendy zamestnanosti na trhu práce a o aké odbory je zo strany zamestnávateľov skutočný záujem.

Trenčianska univerzita patrí dlhodobo do TOP 10 vysokých škôl podľa tohto hodnotenia a jej absolventi sa radia medzi najrýchlejšie zamestnaných. V tomto roku opäť boduje a to dokonca na vyšších priečkach ako v roku minulom.

Celkovo záujem o čerstvých uchádzačov o prácu v posledných rokoch stúpa, no nie je to rovnaké vo všetkých oblastiach. Informatika, strojárstvo a ekonomika sú...

Absolventi Trenčianskej univerzity sú čoraz žiadanejší

Zhromaždenie akademickej obce TnUAD za účelom predstavenia kandidátov na rektora

PREDSEDA

Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

zvoláva

v súlade s Harmonogramom prípravy a vykonania volieb kandidáta na rektora TnUAD

zhromaždenie Akademickej obce TnUAD

na 8. februára 2017 o 09:00 hod., v aule, budova B

 

za účelom predstavenia kandidátov na rektora TnUAD.

doc. Ing. Ján Kútik, CSc.

 

 

Pozvánka na zhromaždenie Akademickej obce TnUAD a mimoriadne zasadnutie AS TnUAD 8. 2. 2017

1. časť: Zhromaždenie Akademickej obce TnUAD k predstaveniu kandidáta na rektora TnUAD, aula, budova B, 09:00 hod.

Program 1. časti:

 1. Zahájenie, privítanie členov AO TnUAD – predseda AS TnUAD
 2. Informácia k plneniu Harmonogramu prípravy a vykonania volieb kandidáta na rektora TnUAD – predsedníčka volebnej komisie pre voľby kandidáta na rektora TnUAD
 3. Predstavenie kandidáta na rektora TnUAD – predsedníčka volebnej komisie pre voľby kandidáta na rektora TnUAD
 4. Vystúpenie kandidáta na rektora TnUAD, životopis a krátke programové vyhlásenie
 5. Diskusia – otázka a odpoveď max. do 5 minút

Prerušenie zhromaždenia AO TnUAD do 11:00 hod.

2. časť: Mimoriadne zasadnutie AS TnUAD, konferenčné centrum TnUAD, budova B, 11:00 hod.

Program 2. časti:

 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. 3. Schvaľovanie programu MZ AS TnUAD
 4. 4. Predstavenie a vystúpenie kandidáta na rektora TnUAD
 5. 5. Voľba kandidáta na rektora TnUAD
 6. 6. Rôzne

Po vykonaní voľby kandidáta na rektora TnUAD a spočítaní hlasov vyhlási predsedníčka VK výsledky voľby kandidáta na rektora členom AS TnUAD a následne členom AO TnUAD.

V prípade, že budú prítomní aj zástupcovia médií a budú mať záujem o rozhovor s novozvoleným rektorom TnUAD tak tento sa uskutoční za prítomnosti dekanov fakúlt v zasadačke rektorátu.

Poznámka: Zápisnice z obidvoch častí (zhromaždenie AO a zasadanie AS) spracuje tajomníčka AS TnUAD Mgr. Daniela Vávrová.

doc. Ing. Ján Kútik, CSc.
predseda AS TnUAD

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Informácie pre uchádzačov
Univerzitná knižnica TnUAD
Astronomická pozorovateľňa prof. Alojza Cvacha
Erasmus+ TnUAD
ECTS Guide
EUR ING Title
Portál pre absolventov
CENTRUM TRANSFÉRU TECHNOLÓGIÍ - CENTRATECH
Študentské Centrum TnUAD
Študentské rádio TrenchTown
Univerzita tretieho veku
Trenčianska detská univerzita