Facebook
Twitter
Google+
 

Ďalší úspešný ročník Športového dňa TnUAD za nami

Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa športovalo vo veľkom! V areáli futbalového klubu AS Trenčín sa konal ďalší úspešný ročník Športového dňa, ktorý sa už tradične niesol vo výbornej športovej atmosfére.

Súťažnú atmosféru tohoročného Športového dňa pomohli dotvoriť úspešní športovci, ligoví majstri futbalového klubu AS Trenčín, ktorí si zmerali sily s našimi študentmi v obľúbenej disciplíne hod mobilom.

Na Športovom dni, ktorý sa už tradične koná pod záštitou rektora, sa zúčastnili študenti  všetkých fakúlt a celouniverzitných pracovísk a okrem populárnych športov, ako je futbal a volejbal, si  mohli vyskúšať aj iné zaujímavé športové disciplíny ako crossfit - kruhový tréning, preťahovanie lanom, či prekážkovú dráhu.

„Športový deň je u nás už...

Ďalší úspešný ročník Športového dňa TnUAD za nami

Veľtrh vzdelávania, univerzitu s prehľadom prezentujú študenti

Pod záštitou podpredsedu Európskej komisie, ministra školstva a prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie sa v týchto dňoch uskutočňuje už devätnásty ročník medzinárodného veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC. Na tomto veľtrhu sa tradične predstavujú ako vystavovatelia vysoké školy a univerzity, ale aj jazykové školy a zamestnávatelia. Každoročne ho navštívi až 12 000 študentov zo Slovenska, Čiech, Maďarska a ďalších krajín.

Na tomto veľtrhu sa tradične zúčastňuje aj naša Trenčianska univerzita, ktorá sa prezentuje prostredníctvom svojich fakúlt. „Záujemcom o štúdium na našej univerzite vysvetľujeme nielen to, aké podmienky musia splniť pre prijatie, ale najmä možnosti ich uplatnenia po úspešnom skončení štúdia“, uviedol náš rektor Jozef Habánik, ktorý sa zúčastnil aj na...

Veľtrh vzdelávania,  univerzitu s prehľadom prezentujú študenti

Slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka začína svoj 19. akademický rok. Pre študentov má prichystané viaceré novinky.

Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa dnes, 21. 9. 2015 začal tradičný septembrový študentský ruch a to oficiálne, slávnostným otvorením akademického roka v aule univerzity. Vedenie univerzity na čele s rektorom Jozefom Habánikom oficiálne privítali tých, ktorí majú pred sebou finále vysokoškolského štúdia, aj vysokoškolských nováčikov, pre ktorých sa cesta vysokoškolského vzdelania a vedy ešte len otvára.

Rektor univerzity vo svojom príhovore potvrdil, že aj tento rok sa univerzita bude snažiť, v zmysle strategických programov do ktorých je zapojená, zvyšovať kvalitu a modernizáciu vzdelávania, aby mali budúci absolventi kvalitnú...

Slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016

Fakulta zdravotníctva má nové vedenie

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. odovzdal menovací dekrét novej dekanke Fakulty zdravotníctva PhDr. Ivete Matišákovej, PhD. na prvé funkčné obdobie s účinnosťou od 6. septembra 2015.

Rektor vo svojom príhovore poďakoval dekanovi Fakulty zdravotníctva doc. MUDr. Jánovi Bielikovi, CSc., ktorý bol na čele inštitúcie od budovania Ústavu zdravotníctva a ošetrovateľstva, počas jeho transformácie na Fakultu zdravotníctva a výrazne prispel k jej doterajším úspechom doma i v zahraničí.

„Ďakujem Vám pán dekan Bielik za Vaše doterajšie pôsobenie na Fakulte zdravotníctva. Verím, že fakulta sa bude rozvíjať správnym smerom aj pod vedením novej pani dekanky, aby sme aj naďalej pripravovali kvalitných absolventov a získavali...

Fakulta zdravotníctva má nové vedenie

Hodnotenie a výsledky komplexnej akreditácie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Komplexná akreditácia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne začala 1. júla 2014, v súlade s plánom komplexných akreditácií, ktorý zverejňuje na svojej webovej stránke Akreditačná komisia, poradný orgán vlády Slovenskej republiky. V rámci tohto procesu požiadala univerzita o akreditáciu celkovo dvadsaťšesť študijných programov, z toho šestnásť programov v prvom, sedem programov v druhom a tri programy v treťom stupni štúdia.  Podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie úspešne vyhovelo požiadavkám akreditácie dvadsaťštyri študijných programov, pričom v dvoch programoch je potrebné v priebehu roka navrhnúť nového garanta. V týchto študijných programoch  všetci študenti riadne pokračujú v štúdiu a univerzita má právo udeľovať akademické tituly vo všetkých 26...

Hodnotenie a výsledky komplexnej akreditácie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Univerzitné videá

Predchádzajúci Ďalší

Podujatia

Dni Maximiliána Hella opäť na našej univerzite

Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa dňa 17.10.2015 už po šiesty krát uskutoční podujatie „Dni Maximiliána Hella“, ktorého cieľom je podať najnovšie vedecké objavy...

UNIVERZITNÝ ŠPORTOVÝ DEŇ 2015

UNIVERZITNÝ ŠPORTOVÝ DEŇ 2015

KDE? Tréningové ihrisko AS Trenčín KEDY? 6. Október 2015 od 9-00 REGISTRÁCIA – sportovyden2015@gmail.com Rok sa s rokom zišiel a športový deň opäť prišiel ;).  Presne tak, opäť nás...

Zhromaždenie študentskej časti akademickej obce

Zhromaždenie študentskej časti akademickej obce

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. pozýva všetkých študentov na Zhromaždenie študentskej časti akademickej obce TnUAD v Trenčíne, ktoré sa...

Slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016

Slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016

Vážení kolegovia, milí študenti, rád by som Vás všetkých touto cestou pozval na slávnostné zahájenie nového akademického roka 2015/2016, ktoré sa uskutoční v pondelok 21. septembra 2015 o 10:00 hod....

Módny návrhár

Módny návrhár

Srdečne Vás pozývame na 4. ročník česko-slovenskej súťaže Módny návrhár, ktorá sa uskutoční 18. 9. 2015 o 19:00 hod. vo Veľkej dvorane KDAH v Ružomberku.    Podrobnejšie informácie v...

Oznamy

Naši študenti  vyhrali súťaž Social Impact Award

Naši študenti vyhrali súťaž Social Impact Award

Dňa 30.septembra.2015 sa v centrále Slovenskej sporiteľne v Bratislave konalo finále súťaže Social Impact Award 2015, ktorá podporuje spoločensky prospešné podnikateľské nápady mladých...

Prijímanie prihlášok na  Univerzitu 3. veku pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Prijímanie prihlášok na Univerzitu 3. veku pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

V októbri 2015 sa na pôde TnUAD otvorí už 14. ročník Univerzity tretieho veku. Štúdium ponúka občanom vo veku 50+ možnosť kvalitného celoživotného vzdelávania, osobnostného rozvoja a...

BRONZ JE DOMA!

BRONZ JE DOMA!

Na medzinárodnej súťaži Módny návrhár 2015 sa medaila ušla aj študentke Trenčianskej univerzity. Študenti Fakulty priemyselných technológií opäť zabodovali. Pod záštitou rektora Trenčianskej...

Študent Fakulty špeciálnej techniky sa vzdelával v AU Optronics

Študent Fakulty špeciálnej techniky sa vzdelával v AU Optronics

Vybraný študent z Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Matúš Holúbek, trávil letné prázdniny na odbornej stáži v spoločnosti AU Optronics,...

FunGLASS meeting: visit from Slovakia

FunGLASS meeting: visit from Slovakia

On 10th September we received the visit of Prof. Dusan Galusek and Dr. Dagmar Galuskova, Centre of Excellence for Ceramics, Glass and Silicate Materials, Alexander Dubček University of Trenčín,...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Informácie pre uchádzačov
ECTS Guide
Portál pre absolventov
CENTRUM TRANSFÉRU TECHNOLÓGIÍ - CENTRATECH
Študentské Centrum TnUAD
Študentské rádio TrenchTown
Centrum podpory pre študentov so špecifickými potrebami
Univerzita tretieho veku
Trenčianska detská univerzita