Facebook
Twitter
Google+
 

Rektor prijal nového predsedu odborovej organizácie

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. prijal v piatok 27. februára 2015 nového predsedu Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva, vedy a športu pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Štefana Pivka, PhD.

Na prvom stretnutí bola podpísaná aj nová Kolektívna zmluva TnUAD na rok 2015, ktorá zabezpečuje podmienky sociálnej starostlivosti a pracovné podmienky zamestnancov univerzity v súlade s kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa, ktorú Odborový zväz pracovníkov školstva, vedy a športu vyrokoval pre 2015.

Začiatkom roka 2015 začal proces kolektívneho vyjednávania zamestnávateľa a zamestnancov TnUAD, ktorého výsledkom je dnešné podpísanie podmienok Kolektívnej zmluvy TnUAD na rok...

Rektor prijal nového predsedu odborovej organizácie

Efektívne prepájame vysokoškolské vzdelávanie s praxou

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. reprezentoval našu univerzitu a jej úspechy v oblasti transferu odbornosti a vzdelávania do praxe na konferencii Národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, ktorá sa konala pod záštitou Juraja Draxlera, MA – ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou rektorskou konferenciou a zväzmi zamestnávateľov v Slovenskej republike.

Rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. zhodnotil spoluprácu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a podnikovej praxe v nadväznosti na národný projekt i mimo neho a vyzdvihol potrebu transferu vedecko-výskumnej činnosti a nových technológií do priemyselnej sféry.

„Firmám...

Efektívne prepájame vysokoškolské vzdelávanie s praxou

Transplantačný program a darcovstvo

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Občianskym združením Dar života zorganizovali odborný seminár na podporu transplantačného programu a darcovstva orgánov na Slovensku spojený s vernisážou fotografickej výstavy s názvom Krása okamihu.

V roku 2013 bolo na Slovensku vykonaných celkovo 14 transplantácií srdca, 119 transplantácií obličiek a 22 transplantácií pečene. Napriek tomu, že sa takto podarilo zachrániť alebo zásadne zvýšiť kvalitu života 155 ľuďom, počet zákrokov oproti roku 2012 klesol. Vyplýva to zo Správy o plnení Národného transplantačného programu za rok 2013. Dôvodom je nedostatočný počet darcov a ich náročná identifikácia v zdravotníckych zariadeniach.

Odborný seminár, rozdelený do dvoch blokov,...

Transplantačný program a darcovstvo

ZdravLab 2015

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre laboratórnu medicínu a Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov zorganizovala II. vedeckú a odbornú konferenciu pracovníkov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve „ZdravLab 2015“.

Záštitu nad konferenciou prevzal doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. - rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorý vo svojom príhovore poukázal na význam vedeckých konferencií určených pre odborných pracovníkov v laboratórnych metódach v zdravotníctve.

Na dvojdňovom podujatí sa zúčastnili poprední odborníci v oblasti laboratórnej diagnostiky, klinickej biochémie, klinickej hematológie, toxikológie, mikrobiológie, genetiky, informačných...

ZdravLab 2015

Microsoft University Day Trenčín

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci so spoločnosťou Microsoft v dňoch 27. – 28. januára 2015 zorganizovala pre svojich študentov, zamestnancov a partnerov Campus agreement workshop.

Workshop otvoril doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – rektor TnUAD v Trenčíne, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol potrebu využívania nových informačno-komunikačných technológií pre rozvoj univerzity: „Sme mladá a moderná univerzita, ktorá zavádza najnovšie trendy v oblastiach inovatívnych foriem vzdelávania, ale aj efektívneho manažmentu. Spolupráca so spoločnosťou Microsoft na cloudových službách a iných inovatívnych riešeniach je jednou zo súčastí našej stratégie rozvoja. Cloudové služby nám šetria finančné prostriedky, ale aj uľahčujú komunikáciu so študentmi...

Microsoft University Day Trenčín
Trenčianska detská univerzita

Univerzitné videá

Predchádzajúci Ďalší

Podujatia

International Masterclasses

International Masterclasses

V piatok 6. marca sa na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne stretnú študenti stredných škôl, aby sa na jeden deň stali členmi medzinárodného tímu fyzikov a objavovali i skúmali...

02.03.2015
Kategória: Podujatia

Pozvánka na informačné semináre

Pozvánka na informačné semináre SAIA, n. o. si Vás dovoľuje pozvať na informačné semináre týkajúce sa programu Štipendijný program EHP Slovensko Štipendijný program EHP Slovensko financovaný z...

19.02.2015
Kategória: Podujatia
Lyžiarsky kurz

Lyžiarsky kurz

Lyžiari, pokročilí aj začiatočníci, ešte posledné voľné miesta!!!!! V termíne od 15.2.2015 do 20.2.2015  organizuje športový klub Unišport TnUAD  v spolupráci a katedrou...

10.02.2015
Kategória: Podujatia
ZdravLab 2015

ZdravLab 2015

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre laboratórnu medicínu a Slovenskou komorou iných zdravotníckych...

20.01.2015
Kategória: Podujatia, Kalendár podujatí

Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Tak ako každý rok, aj tento rok naša fakulta organizuje pre študentov stredných škôlD e ň   o t v o r e n ý ch   d v e r í,na ktorý srdečne pozývame pedagógov i všetkých...

07.01.2015
Kategória: Podujatia

Oznamy

Regionálny výskum a spolupráca univerzít pokračuje novým projektom

Regionálny výskum a spolupráca univerzít pokračuje novým projektom

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne prostredníctvom Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov úspešne nadviazala na cezhraničnú spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja s Masarykovou...

03.03.2015
Kategória: Oznamy
Podpísali sme Memorandum o spolupráci so Strednou odbornou školou sklárskou

Podpísali sme Memorandum o spolupráci so Strednou odbornou školou sklárskou

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v zastúpení prorektora pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy prof. Ing. Dušana Galuseka, DrSc. v pondelok 2. marca 2015 podpísala...

03.03.2015
Kategória: Oznamy
Študenti návrhárstva reprezentujú našu univerzitu na medzinárodnom veľtrhu módy

Študenti návrhárstva reprezentujú našu univerzitu na medzinárodnom veľtrhu módy

Naši módni návrhári študijného programu Textilná technológia a návrhárstvo z Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne opäť žiaria...

24.02.2015
Kategória: Oznamy

Rozvrh pre predmet Telesná výchova

Je potrebné, aby sa študenti, ktorí majú v AIS-e zapísaný predmet Telesná výchova ako výberový predmet, zapísali na konkrétnu pohybovú aktivitu podľa aktuálneho, zverejneného rozvrhu KTVŠ....

10.02.2015
Kategória: Študenti
Slovenskej vede sa darí aj vďaka Trenčianskej univerzite

Slovenskej vede sa darí aj vďaka Trenčianskej univerzite

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne reprezentuje slovenskú vedu v Európskej únii. V silnej konkurencii...

04.02.2015
Kategória: Oznamy, Tlačové správy
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Informácie pre uchádzačov
Portál pre absolventov
CENTRUM TRANSFÉRU TECHNOLÓGIÍ - CENTRATECH
Študentské Centrum TnUAD
Univerzita tretieho veku