Facebook
Twitter
Google+
 

Konštruktérska novinka Trenčianskej univerzity bola predstavená verejnosti na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre

Nadaní študenti Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne presne pred rokom fascinovali odbornú i laickú verejnosť, keď na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v časti Techfórum prvýkrát ukázali svoj vynález – terénne pásové vozidlo na elektrický pohon. Ide o plne funkčné vozidlo, určené najmä pre jazdu v ťažkom teréne s dvoma elektromotormi a pružne upravovateľným výkonom. Mladí konštruktéri s týmto projektom vyhrali súťaž zameranú na inovácie v konštrukciách kolesových vozidiel Kia Innovation Award známej automobilky a získali naň 5000€. To však nebolo všetko. Na strojárskom veľtrhu získali v konkurencii 14 fakúlt cenu veľtrhu Techfórum 2015. Pásové vozidlo skonštruovali ako svoje záverečné práce na jednom stroji traja nadaní...

Konštruktérska novinka Trenčianskej univerzity bola predstavená verejnosti na  Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre

Medzinárodná vedecká konferencia o vojenských a špeciálnych technológiách 2016

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity spolu s Univerzitou obrany v Brne, Akadémiou ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši a Úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality zorganizovala Medzinárodnú vedeckú konferenciu o vojenských a špeciálnych technológiách ICMT – 2016 pod záštitou náčelníka GŠ OSSR gen. por. Ing. Milana Maxima a čestného prezidenta Zväzu strojárskeho priemyslu Dr.h.c. Ing. Milana Cagalu, CSc.

Konferencia sa konala v rámci Medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB 2016 v Bratislave. Prednášali tú významní zahraniční a domáci odborníci. Konferencia, ktorá je určená pre pracoviská univerzít, výskumné ústavy, výrobcov a odbornú verejnosť, je zameraná na výskum, vývoj, výrobu,...

Medzinárodná vedecká konferencia o vojenských a špeciálnych technológiách 2016

Univerzitné rádio TrenchTown oslávilo svoje prvé narodeniny.

Študentské Rádio TrenchTown je internetové rádio našej univerzity, ktoré pôsobí na akademickej pôde univerzity ako nezávislé médium už jeden rok. A práve toto výročie sa rozhodli členovia rádia osláviť spolu s ľuďmi 3. mája na Mierovom námestí v Trenčíne.

V rámci bohatého programu vystúpili kapely a speváci, ktorých si študenti pozývali aj v rámci vysielania počas roka ako Graeme Mark alebo Joe&Jane. Nechýbali ani zaujímavé rozhovory a súťaže, napr. fúkanie maxi balónov. Pozvanie prijal aj krstný otec rádia Braňo Bajza z Polemicu a krájala sa aj narodeninová torta. Rektor našej univerzity Jozef Habánik vo svojom príhovore vyjadril podporu študentom ohľadne tejto akcie a tiež do budúcna pri ďalších aktivitách rádia. Podľa jeho slov je dôležité, aby študenti rozvíjali...

Univerzitné rádio TrenchTown oslávilo svoje prvé narodeniny.

Trenčianska univerzita prehlbuje spoluprácu s Iževskou štátnou technickou univerzitou

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, privítal ruských pedagógov z Iževskej štátnej technickej univerzity M.T. Kalašnikova v rámci spolupráce Erasmus+. V dnešnej dobe má Trenčianska univerzita podpísané zmluvy a spolupracuje s 56 univerzitami zo 14 krajín. Rozvíjame vzťahy so zahraničnými univerzitami v partnerských krajinách  najmä v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. Jedným z našich najvýznamnejších partnerov je práve Iževská štátna technická univerzita M.T. Kalašnikova v Rusku, ktorá má bohatú tradíciu už od roku 1952.

Našich partnerov privítali aj na Fakulte priemyselných technológií na konferencii Transfer technológií do praxe a na Fakulte špeciálnej techniky im predstavili prístrojové vybavenie fakulty. Rektor Trenčianskej univerzity...

Trenčianska univerzita prehlbuje spoluprácu s Iževskou štátnou technickou univerzitou

Medzinárodná vedecká konferencia Ošetrovateľstvo a zdravie X.

Pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozefa Habánika a riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku Dariny Sedlákovej, sa dňa 20. apríla 2016 konala medzinárodná vedecká konferencia „Ošetrovateľstvo a zdravie X.“

Konferenciu organizovala Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Kanceláriou WHO na Slovensku, Trenčianskym samosprávnym krajom, Univerzitou Palackého v Olomouci, Panstwowou Wyszou Szkolou Zawodowou w Nysie, Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Trenčíne a Fakultnou nemocnicou Trenčín.

Konferencia mala tento rok podtitul „Edukácia v podpore zdravia“. O vysokej odbornej a vedeckej úrovni medzinárodnej konferencie svedčí aj...

Medzinárodná vedecká konferencia Ošetrovateľstvo a zdravie X.

Podujatia

Odborná exkurzia študentov v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová

Odborná exkurzia študentov v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová

Dňa 12. mája 2016 Katedra fyzioterapie Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zorganizovala odbornú exkurziu v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová...

Rezonancie, Živly, More...

Rezonancie, Živly, More...

Výstava semestrálnych prác predstavuje výsledky tvorivého úsilia študentov, ich fantáziu a prácu s materiálom v témach Rezonancie, Živly, More, Vlákna pod vedením pedagógov PaedDr. Ľubice Mrvovej,...

Prvé narodeniny rádia TrenchTown

Prvé narodeniny rádia TrenchTown

Vážení študenti, pozývame Vás, aby ste spolu s nami oslávili prvé narodeniny nášho univerzitného študentského rádia TrenchTown. Tešiť sa môžete na vystúpenia kapiel, rôzne súťaže a stánok s...

Informačný deň SNUS

Informačný deň SNUS

Sekcia Rádioenvironmentalistiky Slovenskej nukleárnej spoločnosti v spolupráci s Fakultou špeciálnej techniky TnUAD organizujú Informačný deň SNUS. PROGRAM 10:00 – 10:10 OTVORENIE, Moderátor...

Info stretnutie Erasmus+ pracovné stáže

Info stretnutie Erasmus+ pracovné stáže

Príďte si do Študentského centra TnUAD pre užitočné informácie a rady, ako získať finančný príspevok a nájsť vhodnú pracovnú stáž v zahraničí... Viac informácií v priloženom letáku.

Oznamy

Trenčianska univerzita začína prevádzkovať hvezdáreň v Trenčíne

Trenčianska univerzita začína prevádzkovať hvezdáreň v Trenčíne

Dňa 17. 5. 2016 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka začala prípravné práce k prevádzkovaniu hvezdárne v Trenčíne. V popoludňajších hodinách zamestnanci univerzity demontovali nefunkčný...

Inovovaná univerzitná stránka na Facebooku!

Inovovaná univerzitná stránka na Facebooku!

Važení študenti, dovoľte, aby sme Vás pozvali na inovovanú oficiálnu Facebookovú stránku univerzity, kde nájdete nové oznamy, blížiace sa udalosti, správy z podujatí... Stránku nájdete...

Univerzitný folklórny súbor Družba vystupoval na výstave Region Tour Expo

Univerzitný folklórny súbor Družba vystupoval na výstave Region Tour Expo

Na výstavisku Expo center v Trenčíne prebiehali v dňoch 13. – 14. 05. 2016 štyri výstavy zamerané na kultúru, výrobky a cestovanie. Region Tour Expo je výstava zameraná na cestovný ruch najmä na...

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá vstupuje do druhej výzvy

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá vstupuje do druhej výzvy

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá je jedným z úspešných projektov európskeho rámcového programu pre podporu výskumu a inovácií Horizont 2020 v rámci...

Staňte sa súčasťou pracovného tímu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Staňte sa súčasťou pracovného tímu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy  pre oblasť technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Informácie pre uchádzačov
ECTS Guide
Portál pre absolventov
CENTRUM TRANSFÉRU TECHNOLÓGIÍ - CENTRATECH
Študentské Centrum TnUAD
Študentské rádio TrenchTown
Centrum podpory pre študentov so špecifickými potrebami
Univerzita tretieho veku
Trenčianska detská univerzita