Facebook
Twitter
Google+
 

Mobility našich študentov budú rozšírené o ďalšie krajiny a univerzity

Katedra politológie Trenčianskej univerzity bola hostiteľom ďalšej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Nosnou témou boli aktuálne otázky politiky. Prednášajúcimi boli vedeckí pracovníci nielen zo slovenských univerzít, ale aj viacerí zahraniční odborníci z Chorvátska, či Macedónska.

Vedecká konferencia bola tentokrát rozdelená na tri sekcie: Teória politiky, Medzinárodná politika a bezpečnosť a Sociálna politika. Najviac zahraničných účastníkov prezentovalo svoje prednášky práve v sekcii politiky a bezpečnosti a to nielen v súvislosti s neutíchajúcou migračnou krízou.

Pre rektora Trenčianskej univerzity Jozefa Habánika bolo najvýznamnejším krokom tejto konferencie stretnutie so zástupcami macedónskych univerzít, Univerzity turizmu a manažmentu v Skopje...

Mobility našich študentov budú rozšírené o ďalšie krajiny a univerzity

Zimná univerziáda aj s účasťou študentov Trenčianskej univerzity

Zimná univerziáda 2016 sa tento rok uskutoční v Košiciach v termíne od 15. do 18. februára. Univerzitní študenti z celého Slovenska budú súťažiť v alpskom aj bežeckom lyžovaní, biatlone, futsale, karate, stolnom tenise, florbale, bedmintone, ale aj tanečných disciplínach. Práve v posledných spomínaných športoch bude mať svoje zastúpenie aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, ktorej študenti sa už niekoľko rokov venujú profesionálnym športovým činnostiam a ligovým zápasom. Na zimnej univerziáde budú univerzitu reprezentovať: Tatiana Magátová, študentka personalistiky na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov, ktorá už získala titul II. Vicemajsterky Akademických majstrovstiev SR v štandardných tancoch. So svojim tanečným partnerom sú držiteľmi A kategórie...

Zimná univerziáda aj s účasťou študentov Trenčianskej univerzity

Výnimočná Trenčianska detská univerzita

Na Trenčianskej univerzite je opäť počuť detský smiech a veľké množstvo zvedavých otázok. Začala sa výnimočná Trenčianska detská univerzita, ktorá je zorganizovaná ako ústretový krok pre rodičov detí, ktorých školy zostali zatvorené z dôvodu štrajku učiteľov a univerzita ich tak prichýlila na pár dní pod svoje akademické krídla.

„Sám často upozorňujem na celkovo finančne poddimenzované školstvo a potrebné systémové zmeny, ale tiež z pozície otca veľmi dobre poznám, ako musia rodičia školákov improvizovať v práci, keď dieťa náhodou ochorie, alebo je z akéhokoľvek iného dôvodu počas pracovných dní doma. Rozhodli sme sa preto pomôcť rodičom a pre ich ratolesti sme pripravili vzdelávací program vysokoškolskými metódami, ale aj hravou a zábavnou formou“. Vysvetľuje rektor...

Výnimočná Trenčianska detská univerzita

Trenčianska univerzita rozširuje svoju vedeckú infraštruktúru o nové výskumné centrum

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov (CEDITEK). Nové výskumné centrum je vybudované vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840,- €.

CEDITEK bude s celoslovenskou pôsobnosťou zabezpečovať realizáciu špičkových výskumných a vývojových aktivít pre oblasť materiálového výskumu podľa zamerania súčastí Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, a to:

 

  • Výskum skla, keramiky a silikátových materiálov, so špeciálnym zameraním pre aplikácie v strojárskom, automobilovom, sklárskom a obrannom priemysle a v oblastiach zameraných na zdravotnú starostlivosť a zvýšenie kvality života populácie Slovenskej...
Trenčianska univerzita rozširuje svoju vedeckú infraštruktúru o nové výskumné centrum

Vernisáž študentov Fakulty priemyselných technológií

V piatok 11.decembra 2015 sa v priestoroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského  uskutočnila slávnostná vernisáž projektu študentov Oddelenia priemyselného dizajnu Katedry materiálového inžinierstva Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne s názvom „Duša slovanská“, ktorá predstavuje prierez súčasnej tvorby mladých začínajúcich dizajnérov v rámci konceptu ateliéru Textilnej technológie a návrhárstva. Výstava umožňuje nahliadnuť do procesu tvorby modelu od prvotnej inšpirácie k reálnym artefaktom. Tematicky je výstava zameraná hlavne na pretransformovanie tradičného, zakoreneného lokálneho kultúrneho prvku do súčasného kontextu, s dôrazom na detail alebo s použitím tradičných textilných techník ako aj súčasných technológií.

N...

Vernisáž študentov Fakulty priemyselných technológií

Podujatia

Textilný dizajn 2016

Textilný dizajn 2016

Výstava prác študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne spojená s prehliadkou modelov česko-slovenskej súťaže Módny návrhár každoročne konanej v Ružomberku, Župný dom,...

Masterclasses 2016

Dňa 18. 3. 2016 sa na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne stretnú študenti stredných škôl, aby si na jeden deň vyskúšali prácu časticových fyzikov a objavovali...

Valentínska Maxikvapka krvi

Valentínska Maxikvapka krvi

Milí študenti, piatok 12. februára 2016 v doobedňajších hodinách sa už tradične v centre Max Trenčín uskutoční humánna akcia – Valentínska Maxikvapka krvi. Darovanie krvi je skutočným...

Ples absolventov, študentov a priateľov FSEV

Ples absolventov, študentov a priateľov FSEV

Čaká na Vás: vystúpenie tanečnej skupiny Aura Dancespoločenské tance v podaní Tatiany Magátovej a Juraja TrusinuNa hitovky 70. rokov sa vyskáčete so skupinou Banda AmericanoNakoniec to tanečne...

Celouniverzitný Mikulášsky volejbalový turnaj

Dňa 7.12.21015 Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty zdravotníctva zorganizovala už 7. ročník celouniverzitného turnaja vo volejbale, pod názvom MIKULÁŠSKY MIX, ktorého sa, okrem Mikuláša,...

Oznamy

Podpor iniciatívu Študentskej rady vysokých škôl, zastupuje aj teba

Študentská rada vysokých škôl vyvinula iniciatívu na navýšenie peňažných prostriedkov do Fondu na podporu vzdelávania.  Štát podporuje študentov VŠ výhodnými študentskými pôžičkami. Tento rok...

Deň otvorených dverí na Fakulte špeciálnej techniky

Deň otvorených dverí na Fakulte špeciálnej techniky

Ako už býva zvykom na našej univerzite, aj tento rok organizujeme pre záujemcov o štúdium dni otvorených dverí. Tento raz sme svoje dvere otvorili na Fakulte špeciálnej techniky. Deň...

Vyjadrite svoju mienku o Vašej budúcej kariére!

Vyjadrite svoju mienku o Vašej budúcej kariére!

Milí študenti, srdečne Vás pozývame zúčastniť sa na najväčšej európskej štúdii, ktorá sa zameriava na tému kariéra a vzdelávanie. „Trendence Graduate Barometer” poskytne  každý rok približne...

Študentská kvapka krvi 2015

Študentská kvapka krvi 2015

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne  v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR zorganizovala ďalšie zo série podujatí s názvom Študentská kvapka krvi....

Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva

Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva

Trenčianska univerzita Alexandra dubčeka v Trenčíne každoročne organizuje pre záujemcov o štúdium dni otvorených dverí. Tento raz svoje dvere otvorila na Fakulte zdravotníctva. Deň...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Informácie pre uchádzačov
ECTS Guide
Portál pre absolventov
CENTRUM TRANSFÉRU TECHNOLÓGIÍ - CENTRATECH
Študentské Centrum TnUAD
Študentské rádio TrenchTown
Centrum podpory pre študentov so špecifickými potrebami
Univerzita tretieho veku
Trenčianska detská univerzita