Facebook
Twitter
Google+
 

Trenčianska univerzita prehlbuje spoluprácu s Iževskou štátnou technickou univerzitou

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, privítal ruských pedagógov z Iževskej štátnej technickej univerzity M.T. Kalašnikova v rámci spolupráce Erasmus+. V dnešnej dobe má Trenčianska univerzita podpísané zmluvy a spolupracuje s 56 univerzitami zo 14 krajín. Rozvíjame vzťahy so zahraničnými univerzitami v partnerských krajinách  najmä v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. Jedným z našich najvýznamnejších partnerov je práve Iževská štátna technická univerzita M.T. Kalašnikova v Rusku, ktorá má bohatú tradíciu už od roku 1952.

Našich partnerov privítali aj na Fakulte priemyselných technológií na konferencii Transfer technológií do praxe a na Fakulte špeciálnej techniky im predstavili prístrojové vybavenie fakulty. Rektor Trenčianskej univerzity...

Trenčianska univerzita prehlbuje spoluprácu s Iževskou štátnou technickou univerzitou

Medzinárodná vedecká konferencia Ošetrovateľstvo a zdravie X.

Pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozefa Habánika a riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku Dariny Sedlákovej, sa dňa 20. apríla 2016 konala medzinárodná vedecká konferencia „Ošetrovateľstvo a zdravie X.“

Konferenciu organizovala Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Kanceláriou WHO na Slovensku, Trenčianskym samosprávnym krajom, Univerzitou Palackého v Olomouci, Panstwowou Wyszou Szkolou Zawodowou w Nysie, Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Trenčíne a Fakultnou nemocnicou Trenčín.

Konferencia mala tento rok podtitul „Edukácia v podpore zdravia“. O vysokej odbornej a vedeckej úrovni medzinárodnej konferencie svedčí aj...

Medzinárodná vedecká konferencia Ošetrovateľstvo a zdravie X.

Druhá najlepšia dizertačná práca je z Trenčianskej univerzity!

V tomto roku sa uskutočnil už štvrtý ročník súťaže o najlepšiu dizertačnú prácu, ktorá prebehla na univerzitách, združených v konzorciu Progres 3. V tomto konzorciu je združených jedenásť univerzít zo Slovenska, Moravskosliezskeho kraja, Sliezskeho a Opolského vojvodstva. Jeho cieľom už pri založení v roku 2011 bola užšia spolupráca univerzít pri cezhraničných aktivitách podporujúcich rozvoj daných území, vytvorenie vzájomných väzieb medzi univerzitami, najmä v oblasti vedeckého výskumu a inovácií. Vzájomným prepojením vzniká efektívnejší spôsob implementácií výskumných projektov do praxe, ale tiež optimálne podmienky pre plánovanie výskumných a vzdelávacích projektov financovaných z EU. Partnerské univerzity opäť po roku vyhodnocovali najlepšie dizertačné práce,...

Druhá najlepšia dizertačná práca je z Trenčianskej univerzity!

Pásové vozidlo bolo predstavené medzi mladými ľuďmi na Trenčianskom robotickom dni.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa s Fakultou špeciálnej techniky zúčastnila už 11. ročníka Trenčianskeho robotického dňa, ktorý sa konal v priestoroch trenčianskeho výstaviska Expo Center, a.s. 

Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, mestom Trenčín a výstaviskom Expo Center a.s. pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátora mesta Trenčín, každoročne organizuje medzinárodnú súťažnú prehliadku robotov, s cieľom popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi. Výstava podporuje technicky nadaných tvorcov s inovatívnymi riešeniami a dáva im priestor prezentovať svoje nápady a myšlienky.

Ako uviedol rektor Jozef Habánik, keďže aj študijné programy Fakulty špeciálnej...

Pásové vozidlo bolo predstavené medzi mladými ľuďmi na Trenčianskom robotickom dni.

Trenčianska univerzita dostáva nový vedecký rozmer

Na Fakulte priemyselných technológií v Púchove, patriacej pod Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne, bolo slávnostne otvorené nové vedecké špičkové pracovisko, ktoré tejto technickej fakulte otvára ďalšie možnosti spolupráce so zahraničnými priemyselnými a akademickými partnermi.

Svoj vedecký park a infraštruktúru obohatí o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov – CEDITEK, v celkovej hodnote 7 803 840,- Eur. Univerzita získala prostriedky pre projekt aj vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Výskum a vývoj.

Fakulta priemyselných technológií Trenčianskej univerzity patrí medzi najlepšie hodnotené technické fakulty na Slovensku. V kategórii „Veda a výskum“ je v hodnotiacom rebríčku ARRA na 2...

Trenčianska univerzita dostáva nový vedecký rozmer

Podujatia

Prvé narodeniny rádia TrenchTown

Prvé narodeniny rádia TrenchTown

Vážení študenti, pozývame Vás, aby ste spolu s nami oslávili prvé narodeniny nášho univerzitného študentského rádia TrenchTown. Tešiť sa môžete na vystúpenia kapiel, rôzne súťaže a stánok s...

Informačný deň SNUS

Informačný deň SNUS

Sekcia Rádioenvironmentalistiky Slovenskej nukleárnej spoločnosti v spolupráci s Fakultou špeciálnej techniky TnUAD organizujú Informačný deň SNUS. PROGRAM 10:00 – 10:10 OTVORENIE, Moderátor...

Info stretnutie Erasmus+ pracovné stáže

Info stretnutie Erasmus+ pracovné stáže

Príďte si do Študentského centra TnUAD pre užitočné informácie a rady, ako získať finančný príspevok a nájsť vhodnú pracovnú stáž v zahraničí... Viac informácií v priloženom letáku.

Futbalový turnaj študentov TnUAD

Pozývame  Vás na futbalový  turnaj študentov TnUAD, ktorý sa bude konať  dňa 22.03.2016 (utorok) o 9:00 hod. v telocvični v Záblatí, Pri parku 19 (areál...

AZU Trenčín - UPLATNI SA V PRÁCI I. - životopis, motivačný list

AZU Trenčín - UPLATNI SA V PRÁCI I. - životopis, motivačný list

Aj teba trápi, že nevieš ako má vyzerať tvoj životopis? Nemáš čas sledovať rôzne stránky a hľadať ten správny recept ako nato? Tak potom máš jedinečnú príležitosť ako to zmeniť. Kariérna poradkyňa ti...

Oznamy

Projekt Život nie je zebra

Projekt Život nie je zebra

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně usporiadali v Študentskom centre...

Informačný deň SNUS na Fakulte špeciálnej techniky

Informačný deň SNUS na Fakulte špeciálnej techniky

Slovenská nukleárna spoločnosť (SNUS), sekcia Rádioenvironmentalistiky v spolupráci s Fakultou špeciálnej techniky TnUAD zorganizovali Informačný deň pre študentov a verejnosť. SNUS je...

Celouniverzitný futbalový turnaj TnUAD

Celouniverzitný futbalový turnaj TnUAD

Dňa 22.03.2016, katedra telesnej výchovy a športu Fakulty zdravotníctva zorganizovala, celouniverzitný futbalový turnaj. O turnaj je  každoročne medzi študentmi našej univerzity veľký...

Letná škola energetiky

Letná škola energetiky

Vážení študenti, radi by sme vás informovali o druhom ročníku Letnej školy energetiky, ktorú organizujú Slovenské elektrárne v spolupráci s GLOBSEC Academy. Nadväzujúc na minuloročný úspech sa v...

STÁŽE V NEMECKU

STÁŽE V NEMECKU

Ak hľadáte pracovnú stáž Erasmus+ v oblasti ekonomiky, účtovníctva, administratívy, marketingu alebo cestovného ruchu v Nemecku a Ste schopný používať nemčinu ako pracovný jazyk, neváhajte dlho a...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Informácie pre uchádzačov
ECTS Guide
Portál pre absolventov
CENTRUM TRANSFÉRU TECHNOLÓGIÍ - CENTRATECH
Študentské Centrum TnUAD
Študentské rádio TrenchTown
Centrum podpory pre študentov so špecifickými potrebami
Univerzita tretieho veku
Trenčianska detská univerzita