Facebook
Twitter
Google+
 

Popularizujeme techniku medzi mladými ľuďmi

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne popularizovala vedu a techniku na jubilejnom 10. ročníku Trenčianskeho robotického dňa na výstavisku Expo Center a. s. v Trenčíne. Cieľom Trenčianskeho robotického dňa je popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi prevažne z trenčianskeho regiónu.

Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne reprezentoval na podujatí rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. spolu s dekanom Fakulty špeciálnej techniky a jeho odborným tímom, ktorý pre návštevníkov pripravil prezentáciu univerzálneho modulárneho pásového robota s prídavnou plošinou pristávacej dráhy pre kvadrikoptéru – bezpilotného lietajúceho robota na ovládanie.

Trenčiansky robotický deň je medzinárodná súťažná prehliadka...

Popularizujeme techniku medzi mladými ľuďmi

Inovácie pre prax

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. v pondelok, 30. marca 2015, prezentoval našu univerzitu na panelovej diskusii Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory s názvom Inovácie pre prax.

Na podujatí boli prezentované moderné riešenia súčasného trendu prenosu inovačných technologických riešení z akademickej sféry do podnikového sektora, pričom účastníkov najviac zaujala diskusia o rôznych platformách centier transferu technológií do praxe.

O nástrojoch prenosu odbornosti do praxe našej univerzity informoval účastníkov diskusie rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. prostredníctvom nášho strategického zámeru budovania CENTRATECHU - Centra transferu technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne....

Inovácie pre prax

Predseda vlády SR diskutoval s našimi študentmi

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., privítal na pôde našej Alma mater predsedu vlády Slovenskej republiky, doc. JUDr. Roberta Fica, CSc., ktorý prišiel medzi študentov diskutovať na aktuálnu tému Slovensko v Európskej únii.

Predseda vlády Slovenskej republiky sa v prednáške stručne dotkol tém členstva Slovenskej republiky v Európskej únii, či finančnej pomoci Európskej únie Grécku. Študentom poskytol aj najnovšie informácie o riešení konfliktu na Ukrajine, kde poukázal na možnosti ďalšieho vývoja a úlohy, ktoré by Slovenská republika v tejto situácii mohla zohrávať.

Okrem iného predseda vlády Slovenskej republiky ocenil pokrok v modernizácii Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. „Informoval som...

Predseda vlády SR diskutoval s našimi študentmi

Udelenie čestného titulu doctor honoris causa

Vedecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne udelila na svojom slávnostnom zasadnutí, vo štvrtok 12. marca 2015, čestný titul Doctor honoris causa Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne významnému odborníkovi v oblasti strojárskeho priemyslu Ing. Milanovi Cagalovi, CSc.

Vedecká rada tým ocenila Ing. Milana Cagalu, CSc. za jeho prínos pri etablovaní a rozvoji Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a prínos vo vedecko-výskumnej činnosti v oblasti strojárstva, strojárenskej výroby a špeciálnej techniky. V týchto oblastiach, ako manažér významných výskumno-vývojových a inovačných projektov, sa zaslúžil o vznik a rozvoj spolupráce mnohých subjektov v oblasti vedy a výskumu.

Na slávnostnom zasadnutí sa okrem rektora, doc. Ing....

Udelenie čestného titulu doctor honoris causa

Študenti stredných škôl si vyskúšali prácu medzinárodne uznávaných výskumníkov

Študenti stredných škôl sa na jeden deň stali členmi vedeckého kolektívu fyzikov, kde sa zoznámili s riešením najaktuálnejších problémov svetového výskumu. Túto príležitosť im ponúkla Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre popularizáciu jadrovej fyziky (IPPOG) a Európskou organizáciou pre jadrový výskum (CERN).

V piatok 6. marca sa na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne stretli vybraní študenti gymnázií z Trenčianskeho kraja, aby sa na jeden deň stali členmi medzinárodného tímu fyzikov a objavovali i skúmali elementárne častice za pomoci Veľkého Hadrónového Urýchľovača v CERNe. Hlavným programom podujatia boli zaujímavé prednášky o vlastnostiach mikrosveta a záhadách jednej zo štyroch základných...

Študenti stredných škôl si vyskúšali prácu medzinárodne uznávaných výskumníkov
Trenčianska detská univerzita

Univerzitné videá

Predchádzajúci Ďalší

Podujatia

ZRUŠENÉ -Trenčiansky univerzitný športový deň 2015

ZRUŠENÉ -Trenčiansky univerzitný športový deň 2015

PODUJATIE BOLO ORGANIZÁTOROM ZRUŠENÉ Z DÔVODU NEPRIAZNIVEJ PREDPOVEDE POČASIA. Rok sa s rokom zišiel a športový deň opäť prišiel.  Presne tak, opäť nás čaká Trenčiansky univerzitný...

Ošetrovateľstvo a zdravie IX.

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Kanceláriou WHO na...

Pohyb a zdravie XII.

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze a Wydział Pedagogiczny...

FUTBALOVÝ TURNAJ TnUAD

Dňa 14.4.2015 (utorok)  sa  odohrá  futbalový turnaj  študentov TnUAD, na ihrisku s umelou trávou pri Fakulte zdravotníctva a  ZŠ Novomeského, sídlisko Juh. Turnaj...

Diskusia a prednáška s predsedom vlády SR

Diskusia a prednáška s predsedom vlády SR

Vážení študenti, dovoľujeme si Vás pozvať na diskusiu a prednášku nášho vzácneho hosťa, predsedu vlády Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc. na tému Slovensko v Európskej únii....

Oznamy

Parte

Parte

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 65 rokov nás v nedeľu 26. apríla 2015 opustil MUDr. Pavol Sedláček, MPH – predseda Správnej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v...

Protect Universities from Attack

Protect Universities from Attack

Following the terrorist attack that unfolded at Garissa University College in Kenya on Thursday 2 April killing 147 students and leaving at least 79 people wounded, the European University...

Študenti Trenčianskej univerzity sa vzdelávajú v praxi

Študenti Trenčianskej univerzity sa vzdelávajú v praxi

Študenti Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne s podporou Národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ rozšírili svoje...

Daj si univerzitu do mobilu

Daj si univerzitu do mobilu

Milí študenti, pripravili sme pre Vás mobilnú aplikáciu UniApps prepojenú s akademickým informačným systémom AiS2. Mobilná aplikácia Vám zabezpečí jednoduchý prístup do informačných systémov...

Manažment ľudských zdrojov v praxi

Manažment ľudských zdrojov v praxi

Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“, ktorý sa zameriava predovšetkým na prepájanie teórie vzdelávania v oblasti vedy a techniky s reálnou praxou...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Informácie pre uchádzačov
Portál pre absolventov
CENTRUM TRANSFÉRU TECHNOLÓGIÍ - CENTRATECH
Študentské Centrum TnUAD
Univerzita tretieho veku