Facebook
Twitter
Google+
 

Volejbalová noc na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov

Noc z 19. novembra na 20. novembra sa na pôde Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne niesla v športovom duchu. Po prvý raz sa uskutočnil Nočný volejbalový turnaj stredných škôl o pohár dekana FSEV v zmiešaných družstvách. Celkovo sa turnaja zúčastnilo 56 študentov zo 6 stredných škôl z Trenčianskeho, ale aj Trnavského kraja. V rámci turnaja si všetky stredné školy odohrali jeden nesúťažný zápas s družstvom študentov FSEV.

Turnaj slávnostne otvoril rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD. spoločne s dekanom fakulty doc. Mgr. Sergejom Vojtovičom, DrSc. Počas turnaja vládla výborná atmosféra a výkony jednotlivých družstiev boli výnimočné. Atmosféra hry v nočných hodinách...

Volejbalová noc na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov

Študenti našej univerzity opäť skórovali

V stredu 4. novembra sa na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu v bratislavskom Ružinove konal už tretí ročník Hokejového turnaja univerzít Slovenskej republiky. Do turnaja bolo tento rok zapojených osem univerzít a samozrejme, že nechýbal ani náš tím z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Naši nadaní študenti sa v neľahkých zápasoch pod odbornou taktovkou trénera Mariána Smerčiaka prebojovali až na priečku víťazov a odniesli si domov až dve ocenenia: Pohár za 3. miesto v turnaji a individuálnemu oceneniu sa tešil študent Martin Babják, ktorý bol ocenený ako najlepší brankár turnaja.

Podporu a uznanie za úctyhodný výkon bol študentom vyjadriť aj Jozef Habánik, rektor univerzity: „Som veľmi vďačný, že sa zapájate aj do športových aktivít, lebo šport ide...

Študenti našej univerzity opäť skórovali

Študenti Fakulty zdravotníctva TnUAD pracujú so špičkovým výučbovým a prístrojovým vybavením

Fakulta zdravotníctva TnUAD rozšírila prístrojové vybavenie ako aj počet a rozsah učebných pomôcok o špičkové zariadenia, ktoré boli zakúpené z projektu s názvom „Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chce ponúknuť kvalitné a moderné vzdelávanie“, v rámci podprogramu Inovácia študijných programov v celkovej hodnote projektu v hodnote 1,7 mil. €.

Rektor univerzity Jozef Habánik predstavil na začiatku nového akademického roka novinky, ktoré čakajú jej nových, aj súčasných študentov. Okrem potešujúcej správy o rozšírení wi-fi na internátoch ide najmä o doplnenie rôznych laboratórnych prístrojov a študijných pomôcok, ktoré posunú výučbu a výskum výrazne dopredu. „Našim cieľom je krok po kroku zvyšovať kvalitu výučby. Vďaka tomuto projektu sa nám podarilo...

Študenti Fakulty zdravotníctva TnUAD pracujú so špičkovým výučbovým a prístrojovým vybavením

Rektor prijal biskupa Nitrianskej diecézy Mons. Viliama Judáka

V stredu 21. októbra 2015 sme na pôde Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne oslávili 6. výročie požehnania a otvorenia Univerzitného pastoračného centra, ktorého patrónmi sú svätí zo Skalky pri Trenčíne, sv. Andrej Svorad a sv. Benedikt.

V predvečer slávnosti prijal nitrianskeho biskupa Viliama Judáka rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik. Na spoločnom stretnutí diskutovali o duchovnom rozvoji študentov a prínosoch Univerzitného pastoračného centra pre mladých ľudí nielen po intelektuálnej stránke, ale aj v rôznych iných oblastiach ich rozvoja, o víziách moderného vzdelávania a súčasnej neľahkej situácii vzdelávania mladých ľudí na Slovensku a vo svete.

Biskup Viliam Judák sa vedeniu univerzity poďakoval za všetku...

Rektor prijal biskupa Nitrianskej diecézy Mons. Viliama Judáka

Študenti našej univerzity opäť valcovali! Vyhrali súťaž o najúspešnejší exponát veľtrhu ELO SYS 2015

Po úspechoch na minulých ročníkoch veľtrhu ELO SYS, konaného v EXPO CENTRE v Trenčíne, študenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne opäť bodovali.

Veľtrh ELO SYS je prehliadkou toho najlepšieho, čo slovenská elektrotechnika ponúka. Zároveň predstavuje trendy v oblasti elektrotechniky v zahraničí. Začal sa dnes a bude trvať až do 16. októbra v EXPO CENTRE v Trenčíne. Jeho 21. ročník prináša novinky, ktoré sa omnoho viac zaoberajú ekológiou. Okrem 148 firiem zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Poľska, Nemecka, Veľkej Británie a Chorvátska sa prezentujú aj univerzity a ich študenti, ktorí už počas svojho štúdia dokázali, že majú jasnú predstavu o svojej budúcej úspešnej konštruktérskej kariére. Takými sú aj prvotní konštruktéri terénneho pásového...

Študenti našej univerzity opäť valcovali! Vyhrali súťaž o najúspešnejší exponát veľtrhu ELO SYS 2015

Univerzitné videá

Predchádzajúci Ďalší

Podujatia

Jeden darca – sedem životov - diskusné fórum na akademickej pôde

Jeden darca – sedem životov - diskusné fórum na akademickej pôde

Dňa 11. novembra 2015 sa na akademickej pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne stretli študenti a zástupcovia organizácií združujúcich pacientov po orgánových...

Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva TnUAD

Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne   Vedenie Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne pozýva všetkých záujemcov na D e...

VOLEJBALOVÝ TURNAJ TnUAD

Dňa 07.12.2015 (pondelok), sa  odohrá celouniverzitný turnaj v mix volejbale študentov TnUAD, (minimálne 2 dievčatá v tíme), v telocvični na Študentskej ulici 2,  na...

Hipoterapia u ľudí so špecifickými potrebami

Dátum:  11. november 2015 (streda)Čas:       13,00 - 15,00 hod.Miesto:   Aula Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, Študentská 3, TrenčínOrganizátor:...

Večer Výskumníka alebo veda nás baví

Večer Výskumníka alebo veda nás baví

Vedenie FPT v Púchove, TnUAD v Trenčíne, pozýva širokú verejnosť na podujatie Večer Výskumníka alebo veda nás baví ktoré sa uskutoční 12. 11. 2015 od 17:00 hod.  v Župnom dome v...

Oznamy

Spomienka na Alexandra Dubčeka

Spomienka na Alexandra Dubčeka

Dnes 27. novembra 2015 si pripomíname 94. výročie narodenia Alexandra Dubčeka, významnej osobnosti slovenských i európskych politických a spoločenských dejín, ktorého meno naša univerzita hrdo nosí...

Študenti úspešne prezentujú univerzitu v metropole východu

Študenti úspešne prezentujú univerzitu v metropole východu

Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO v Košiciach sa zameriava primárne na ponuku vzdelávania a uplatnenia sa absolventov stredných a vysokých škôl na trhu práce. Tento rok sa počas troch dní...

Najlepší študentský projekt odpadového hospodárstva 2015 je z Trenčianskej univerzity!

Najlepší študentský projekt odpadového hospodárstva 2015 je z Trenčianskej univerzity!

Vo štvrtok 12. novembra sa v rámci medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva 2015 udeľovali ceny laureátom 10. ročníka celoslovenskej súťaže Zlatý mravec 2015. Ide...

Začali sa dni vedy a techniky na Fakulte priemyselných technológií

Začali sa dni vedy a techniky na Fakulte priemyselných technológií

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne organizuje každoročne prostredníctvom svojej Fakulty priemyselných technológií v Púchove dni otvorených dverí, určené najmä...

Rektorské voľno

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., udeľuje všetkým zamestnancom a študentom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Informácie pre uchádzačov
ECTS Guide
Portál pre absolventov
CENTRUM TRANSFÉRU TECHNOLÓGIÍ - CENTRATECH
Študentské Centrum TnUAD
Študentské rádio TrenchTown
Centrum podpory pre študentov so špecifickými potrebami
Univerzita tretieho veku
Trenčianska detská univerzita