Facebook
Twitter
Google+
 

Microsoft University Day Trenčín

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci so spoločnosťou Microsoft v dňoch 27. – 28. januára 2015 zorganizovala pre svojich študentov, zamestnancov a partnerov Campus agreement workshop.

Workshop otvoril doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – rektor TnUAD v Trenčíne, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol potrebu využívania nových informačno-komunikačných technológií pre rozvoj univerzity: „Sme mladá a moderná univerzita, ktorá zavádza najnovšie trendy v oblastiach inovatívnych foriem vzdelávania, ale aj efektívneho manažmentu. Spolupráca so spoločnosťou Microsoft na cloudových službách a iných inovatívnych riešeniach je jednou zo súčastí našej stratégie rozvoja. Cloudové služby nám šetria finančné prostriedky, ale aj uľahčujú komunikáciu so študentmi...

Microsoft University Day Trenčín

Študentská osobnosť Slovenska v roku 2014 je z Trenčianskej univerzity

Celonárodná súťaž Študentská osobnosť Slovenska v roku 2014 pozná svojich víťazov. Držitelia cien pochádzajú z radov študentov vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Víťazi disponujú výnimočným talentom, ktorý dokázali pretaviť do pozoruhodných, či dokonca medzinárodných úspechov. Do súťaže bolo nominovaných celkovo 66 študentov vysokých škôl a vedeckých pracovísk v 11 súťažných kategóriách. Tieto vyznamenania udeľovala organizácia Junior Chamber International – Slovakia už po jubilejný desiatykrát.

V súťažnej kategórii Hutníctvo, strojárstvo a energetika zvíťazil Ing. Martin Ďuriš – absolvent študijného programu Špeciálna strojárska technika z Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Zablahoželať k úspechu mu osobne prišiel...

Študentská osobnosť Slovenska v roku 2014 je z Trenčianskej univerzity

Študovať vedu a techniku na Trenčianskej univerzite sa oplatí

Študovať vedu a techniku na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa oplatí všetkým študentom denného štúdia už od prvého ročníka. Univerzita plní svoje záväzky a najlepší denní študenti v odboroch orientovaných na vedu a techniku získali motivačné štipendium v hodnote 1000 €.

 „Motivačné štipendium z účelovej dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky môžu získať len tí najlepší študenti v technicky orientovaných študijných programoch, v ktorých majú absolventi záruku dobrého uplatnenia sa.“ spomenul rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. v rozhovore so študentmi.

Motivačné štipendium môžu získať študenti všetkých ročníkov denného štúdia bakalárskych a inžinierskych študijných programov v technických odboroch. Štipendium...

Študovať vedu a techniku na Trenčianskej univerzite sa oplatí

Slávnostné otvorenie pracoviska pre výskum Plazmových aplikácií

Naša univerzita v utorok 9. decembra 2014 otvorila nové vedecké pracovisko pre výskum Plazmových aplikácií, ktoré bolo vybudované v rámci projektu „Rozvoj kooperačnej a vzdelávacej platformy pre zvyšovanie cezhraničnej konkurencieschopnosti v oblasti využitia plazmových aplikácií pre sklo a keramické technológie“. Projekt bol riešený v operačnom programe cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie siete a kooperačnej platformy partnerských inštitúcií v cezhraničnej oblasti zameraných na inovatívne sklo- keramické technológie, dobudovanie potrebnej infraštruktúry v jestvujúcich priestoroch, vytvorenie vzdelávacieho programu zameraného na aplikačné špecifiká sklo-keramických materiálov a plazmových...

Slávnostné otvorenie pracoviska pre výskum Plazmových aplikácií

Naši študenti na medzinárodnej konferencii

V rámci cezhraničného mikroprojektu „Rozvoj regiónov prostredníctvom inovácií“ sa v dňoch 20. – 21. novembra 2014 uskutočnila pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., druhá, záverečná konferencia. Za Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa jej zúčastnili odborní koordinátori projektu spolu s dvadsiatkou najaktívnejších študentov Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, celkovo tak prišlo viac ako 65 účastníkov z oblasti univerzitného prostredia, municipálnej sféry a subjektov medziobecnej spolupráce. Hlavným cieľom konferencie bolo analyzovať aktuálnu problematiku oblasti komunitného rozvoja a spolupráce obcí na území zapojených mikroregiónov.

Pri tejto príležitosti naši študenti...

Naši študenti na medzinárodnej konferencii
Trenčianska detská univerzita

Univerzitné videá

Predchádzajúci Ďalší

Podujatia

ZdravLab 2015

ZdravLab 2015

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre laboratórnu medicínu a Slovenskou komorou iných zdravotníckych...

20.01.2015
Kategória: Podujatia, Kalendár podujatí

Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Tak ako každý rok, aj tento rok naša fakulta organizuje pre študentov stredných škôlD e ň   o t v o r e n ý ch   d v e r í,na ktorý srdečne pozývame pedagógov i všetkých...

07.01.2015
Kategória: Podujatia
Gladiátori vs. Diplomati

Gladiátori vs. Diplomati

Európska univerzitná hokejová liga pokračuje ďalším zápasom, v ktorom si zmerajú sily Gladiátori z Trenčína a Diplomati z Bratislavy.  Stretnutie začína vo veľmi dobrom čase a síce o 17:00 -...

16.12.2014
Kategória: Podujatia
Lyžiarsky kurz

Lyžiarsky kurz

Lyžiari, pokročilí aj začiatočníci, v termíne od 15.2.2015 do 20.2.2015  organizuje katedra Telesnej výchovy a športu Fakulty Zdravotníctva TnUAD,  lyžiarsky kurz...

21.11.2014
Kategória: Podujatia
Slávnostné otvorenie Akademického roka 2014/2015

Slávnostné otvorenie Akademického roka 2014/2015

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. Vás srdečne pozýva na Slávnostné otvorenie akademického roka 2014/2015, ktoré sa uskutoční v...

16.09.2014
Kategória: Podujatia, Kalendár podujatí

Oznamy

Rektor pre časopis Plus 7 dní

Rektor pre časopis Plus 7 dní

Dlhšie som uvažoval, či poskytnem časopisu Plus 7 dní rozhovor, resp. odpoviem na ich otázky, lebo žiadna takáto povinnosť mi nevzniká. Naviac, keď pravdepodobnosť vytrhnutia vyjadrenia...

21.01.2015
Kategória: Všeobecné
Stanovisko k inzerátu stolárskej firmy

Stanovisko k inzerátu stolárskej firmy

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne považuje podmienky stolárskej firmy DAMON-TRADE s. r. o. na obsadenie pracovnej pozície „Logista“ za jej subjektívny názor...

16.01.2015
Kategória: Oznamy
Naši študenti vyhrali súťaž KIA Innovation Award 2014

Naši študenti vyhrali súťaž KIA Innovation Award 2014

Spoločnosť Kia Motors Slovakia zorganizovala v tomto roku súťaž s názvom KIA Innovation Award pre študentov univerzít a vysokých škôl z celého Slovenska. Úlohou ambicióznych študentov bolo...

16.12.2014
Kategória: Oznamy
Študenti navštívili výrobný závod Volkswagen Slovakia, a. s.

Študenti navštívili výrobný závod Volkswagen Slovakia, a. s.

Prostredníctvom Národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti sa študenti Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne...

12.12.2014
Kategória: Oznamy
VII. Chyby a omyly v mamodiagnostike

VII. Chyby a omyly v mamodiagnostike

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci so Sekciou mamárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS, Rádiologickou klinikou,...

12.12.2014
Kategória: Všeobecné
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Informácie pre uchádzačov
Portál pre absolventov
CENTRUM TRANSFÉRU TECHNOLÓGIÍ - CENTRATECH
Študentské Centrum TnUAD
Univerzita tretieho veku